Sofya_Torlak

24.04.2016, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1067 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz dilindä hem literaturasında Olimpiada bu yıl Hederlez ayın 3-5 günneri arasında olacek

Gagauziya üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya TORLAK basın toplantısında açıkladı, ani 2016-cı yılın Gagauz dilindä hem literaturasında Olimpiadası Hederlez ayın 3-5 günneri arasında olacek.

Sofya TORLAK söledi, ani Olimpiadada bu yıl pay alacek Gagauziyanın 50 üürencisi. Olimpiada ölä geç yapılêr maasuz o üzerä, ani bu vakıtta şkolalarda kanikullar var.

Gagauziya üüredicilik Upravleniyanın başı açıkladı, ani “Ana Dili” yortuzunun ilgili olarak, bütün Gagauziyada bu ayın içindä ana dilinä meropriyatiyalar yapılêr. Onnarın arasında var poetlarlan hem yazıcılarlan buluşmak, peet okumak, resim hem peet yarışmaları, akţiyalar “Selemneeriz biri-birimizi gagauzça”.

Sofya TORLAKın açıklamasına görä “büünkü gündä uşak başçalarında, 3 yaşından beeri, ana dilini üürener 5 bin 74 uşak. Gimnaziyalarda hem liţeylerdä sa gagauz dilini üürener 12167 üürenci. Gagauziyanın 43 şkolasında gagauz dilini üüreder 167 üüredici”.

BİR CUVAP YAZIN