olimpiada_prezidium

21.04.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1531 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz dilindä hem literaturasında respublika Olimpiadası

Çiçek ayın 14-16 günnerindä Komratta geçti Gagauz dilindä hem literaturasında respublika Olimpiadası. Olimpiadada pay aldı 53 üürenci. Bu yılkı olimpiada yapıldı videokameralar altında. Ama bu hiç kösteklämedi uşakları.

Gagauz dilindä hem literaturasında respublika Olimpiadasının kapanışı Çiçek ayın 16-da oldu. Kapanışa katıldılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Moldova üüredicilik ministerliin temsilcisi Alla NİKİTÇENKO, Gagauziyann üüredicilik upravleniyasının eski başı Vera BALOVA, yazıcı hem “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru Todur ZANET.

Kapanış toplantısını açarak olimpiadanın juri başı Galina Dimitrievna SİRKELİ bildirdi, ani üürencilär pek üüsek uurda bilgilär gösterdilär hem gagauz dilindä, hem da gagauz literaturasının bilmesindä. “Belli ki,- urguladı Canabisi,- bu üüredicilerin büük zaameti hem kuvet vermesini gösterer”.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH, olimpiadacıların önündä nasaat edärkana, dedi: “Pek sevinerim, ani inaguraţiyadan sora benim ilk meropriyatiyam oldu burayı katılmaa. İnanêrım, ani gagauz dilimiz ileri dooru da ilerleyecek. Bän da, Başkan olarak, bu uurda hepsini yapacam. Zerä dili lääzım bilmää, korumaa, adetlerimizi hem kulturamızı korumaa”.
olimp_hepsi

Todur ZANET, söleyeräk uşakların yaratmakları için, dedi: “Bölä gözäl dil, bölä gözäl duygu hem bölä gözäl rifma! Saa olsun sizin üüredicilär, saa olsunnar hepsi, kim sizin yanınızda durêr hem sizä yardım eder”. Sora Canabisi baaşladı 1-ci erleri alan üürencilerä (9-cu klas – Stanislav ÇERNİOGLU, Baurçu teoretik liţeyi; 10-cu klas – Mariya BARGAN, Komrat “Mihail ÇAKİR” pedagogika kolecı; 11-ci klas – Oksana KOBAN; 12-ci klas – Grigoriy TODOROV, Kıpçak 2-ci teoretik liţeyi) kendi bilim kiyadını “GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär”.

Vera BALOVA kutladı hepsini islää başarılarlan hem umut etti, ani ileri dooru da Gagauz dilindä hem literaturasında olimpiadalar bölä başarılı hem gözäl geçecek.

Moldova üüredicilik ministerliin temsilcisi Alla NİKİTÇENKO ministerliin adından kutladı hepsini kim katıldı hem ensedi olimpiadada hem baaşladı enseyennerä diploma hem para premiyası: 1-ci er için – 1000 ley, 2-ci er için – 800 ley, 3-cü er için – 600 ley, 4-cü er için – 400 ley. Canabisi bildirdi, ani hep bölä paraları kabledeceklär prizör uşakların üüredicileri da. Bundan kaarä 12-ci klaslarda 1-ci eri alan üürenci gagauz dili ekzamenında “avtomat” 10 kabledcek hem Komrat Devlet Universitetın filologiya bölümünä ekzamensiz girecek.

Not. Olimpiada programasında iki etap vardı. Birincisindä uşaklar yazı hem yaratma yazdılar hem da peet okudular. İkincisindä: gagauz yazıcılarınnan buluşma oldu. Buluşmada pay aldılar yazıcılar Todur ZANET, Elena MOKANU, İvan MİLEV hem kompozitor İlya FİLEV. 

BİR CUVAP YAZIN