ataturk_shahmati_turniri (2)

12.06.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, SPORT BÖLÜMÜ, 2426 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz Erindä gençlerin çoyu bilerlär ne yortu kutlanêr Türkiyedä Hederlez ayın 19-da

100 yıl geeri bu gündä Türkiyenin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, Stambuldan Samsun kasabasına geçip, danışmış gençlerä ki kalkınsınnar kendi Vatanını yabacı duşmannardan kurtarmaa. Ozaman gençlerin yardımınnan, bu gündä, kurtuluş cengindä taazä kuvetlärlän büük umutlar da gelmiş – duşmannarı ensemää. Onuştan bu günü Mustafa Kemal ATATÜRK maasus gençlerä baaşlamış. Taa sora da bu gün “ATATÜRKü anma” hem “Gençlik hem sport yortusu” olarak bakılmaa başlanmış.
ataturk_shahmati_turniri (4)

14 yıl sıravardı, şahmata hem şaşki turnirı yapıp, bunu gençlerä annadêrlar Komrat ATATÜRK Türk bibliotekasının zaametçileri, angıları büük havezlän katılêrlar bu yortunun kutlamaklarına. Bu 14 yılın içindä kutlamak programası pek diişti.
ataturk_shahmati_turniri (1)

Başlayıp 15-20 katılandan, büünkü gündä turnirimizä katılannarımızın sayısı 75 kişiyä çıktı hem diil sadä Gagauziyadan, ama başka erlerdän da: Komrattan, Baş küüyündän (Kirsovo), Beşalmadan, Kıpçaktan, Kongazdan, Basarabkadan, Kişnovdan h.t.b.
ataturk_shahmati_turniri (3)

Bu yıl katılannar üç yaş boyuna görä pay oldular (kızlar ayırı, çocuklar ayırı):
ataturk_shahmati_turniri (6)

1. En küçüklär 8 yaşına kadar;

2. 8-12 yaş arası;

3. 13-18 yaş arası.

Yaraşma başladı sabaalen saat dokuzda, da taa avşamneyinn saat edidä bitti. O pek meraklı hem üüsek uurda geçti. Katılannarın çoyu – şahmatada Moldova çempionatlıına katılannardı.

Ama nekadar şaştılar uşaklar gördüynän ne baaşışlar hazırlandı onnara: planşetlar, nauşniklär, roliklär, samokatlar, komandalı maşinalar, vertolötlar, dronnar, kuklalar, resimnär hem başka, angıları taa da havezländirdilär uşakları gözäl hem becerikli oyun göstersinnär.

Jürünin kararına görä (jüri başı şahmatada trener Andrey ÇEŞMECİ) 14-cü ATATÜRK bibliotekasının şahmata turnirindä ödülleri kazandılar:

8 yaşına kadar uşakların arasında:

a) kızlar: 1-ci – Mila  ZUEVA (Komrat); 2-ci – Kseniya ARNAUT (Komrat); 3-cü – Tatyana TOPAL (Kıpçak).

b) çocuklar: 1-ci – Nikita ÇEBAN (Komrat); 2-ci – Vlad YIVARLAK (Baş küüyü); 3-ci – Vlad KENDİGELÄN (Basarabka).

8-12 yaş arasında:

a) kızlar: 1-ci – Viktoriya BARGAN (Kişinev); 2-ci – Ekaterina KİRYAKOVA (Komrat); 3-cü – Anna KENDİGELÄN (Kıpçak).

b) çocuklar: 1-ci – İgor YAKİMOV (Komrat); 2-ci – Vadim NOVAK (Komrat); 3-ci – Semön STANÇEV (Komrat).

13-18 yaş arasında:

a) kızlar: 1-ci – Diana UZUN (Komrat).

b) çocuklar: 1-ci – Aleksandr KARANÇUK (Kişinev); 2-ci – Artöm KARASENİ (Komrat); 3-ci – Väçeslav BASARAB (Kongaz).

Prizörlar kablettilär turnirin Kuboklarını, baaşışlarını hem Diplomalarını. Bundan kaari Katılmak Diplomaları verildi hem türlü ikramnar yapıldı hepsi genç sportsmennara, ani katıldılar turnira.

Lääzım urgulamaa, ani turnirın bütün para harçlarını üstünä aldı Türkiyenin “Yunus Emre” İnstitutu.
ataturk_shahmati_turniri (5)

O günü, şahmata turnirindän kaarä gençlerimizä konţert programası da hazırlandı. Gagauz halk oyunnarı “Kadınca” grupası, Komrat yaratmak evindän uşaklar, gözäl türkücülerimiz, yarışmacıların kafalarını biraz dinnendirsinär deyni, gagauz halk türkülerini çaldılar hem oyunnarını oynadılar. Analara-bobalara da bir şennik oldu.

Büük bir saygı bizä, bizim katılannarımıza gösterdilär Komrat kasabanın pimarı Sergey ANASTASOV, Komrat Administratiyasının Basının yardımcısı İvan KOLİOGLO, Moldovada Türkiye Büükelçiliin temsilcisi Esra ŞEN, Gagauziya kultura hem turizma upravleniyanın başı Sergey STOYANOGLU, angıları kutladılar bizim genclerimizi bu gözäl yortuylan. Bundan kaarä sıramızda katıldılar Türkiyedän gelen üüredicilär hem üürencilär, angıları diil sadä katılsınnar, ama çok yardım ettilär bizä sıramız gözäl geçsin deyni. Hepsinä çok saa olsunnar deeriz: katılannar da, yardımcılara da.

Vasilisa TANASOGLU, “ATATÜRK” biliotekasının direktoru

FOTOLAR: Yunus Emre KAYA

BİR CUVAP YAZIN