Enver_Paşa

22.11.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KİŞİLÄR BÖLÜMÜ, 1344 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz kökündän gelän osmannı generalın Enver PAŞAnın duumasından 137 yıl geçti

Kasımın 22-dä tamamnanêr 137 yıl Enver PAŞAnın, gagauz kökündän gelän osmannı generalın hem diplomatın, duumasından.
enver_pasa

Enver PAŞA (haliz adı: İsmail Enver, 22.11.1881–04.08.1922) Osmannı imperatorluun son yıllarında başarılı bir general hem politikacı. Nicä bildiriler istoriya kaynaklarından boba tarafından Enver PAŞAnın soyu gagauzlara dayanêr.

Enver PAŞA I-ci dünnä cengindä Osmannı imperatorluun Asker Ministrusu olêr. Onun öndericilii altında olan asker kurtardı Azerbaycan respublikasını daalmaktan.

1921-ci yılda sovet rejiminä karşı cenkedän basmacıların başına geçti.

1922-ci yılın Harman ayın (avgust) 4-dä Tacikistanın Çegen kışlasının yakınnarında bolşeviklärlän bir çarpışmada uruldu. Mezarı 1996-cı yıladan burada bulundu.

1996-cı yılda Türkiyenin 9-cu prezidentın Süleyman DEMİRELin çalışmalarınnan Türkiyeyä getirildi hem 1996-cı yılın Harman ayın (avgust) 4-dä İstanbulda topraa verildi.

BİR CUVAP YAZIN