KDU_prezentatiya

30.03.2018, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM KİYATLARI, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE BÖLÜMÜ, 828 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz kulturasının altın fondun bilim kiyatlarına KDUda prezentaţiya

Baba Marta ayın 27-dä Komrat Devlet Universitetında (KDU) oldu prezentaţiya gagauz kulturasının altın fondunun 3 tomnuk “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” bilim kiyatlarına, angıları hazırlandı Akademik Todur ZANETin baş redaktorluunda hem önderciliindä “GAGAUZLUK” Cümne Birliin tarafından.
KDU_prezentatiya (2)

Prezentaţiyada pay aldılar KDU rektoru hem pedagogları, studentlär hem magistraturayı yapannar, bibliotekacılar, muzeycilär hem cümne insannar. Açtı prezentaţiyayı KDU bibliotekasının direktoru Larisa ÇAKİR. Sora söz verildi KDU rektoruna Sergey ZAHARİYAya. Nedän sora da söz aldı Akademik Todur ZANET, angısı annattı bu kiyatların hazırlanması hem çıkarılması için.

Canabisi söledi, ani “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” bilim kiyatları hazırlandı Gagauziyanın “GAGAUZLUK” Cümne Birliin Proektına görä, angısı ömürä geçirildi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büükelçililiklerin Kulturaları Koruma Fondun tarafından verilän Grandınnan. Proekt zamanında Proektın azaları, gezip, çalıştılar may herbir gagauz küülerindä Moldovada, Ukraynada hem Bulgariyada. Bu çalışmanın sonuçları da oldu bu 4 dildä çıkan 3 tomnuk gagauz kulturasının altın fondunun “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” bilim kiyatların dünneyä gelmesi. Bu 3 tom bölä oluşêr: “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” 1-ci kiyadı – “Gagauz halk masalları”, “Gagauz Folk Tales”, “Poveşte populare găgăuze”, «Гагаузские народные сказки»; 2-ci kiyadı – “Gagauz türküleri, söleyişleri, bilmeceleri”, “Gagauz songs, Proverbs, Riddles”, “Cântece, proverbe, ghicitori găgăuze”, «Гагаузские песни, пословицы, загадки»; 3-cü kiyadı – “Gagauz yortuları, adetleri, sıraları”, “Gagauz Holidaays, Customs, Riters”, “Sărbători găgăuze, tradiţii, obiceiuri”, «Гагаузские праздники, обычаи, обряды».

Prezentaţiyada söz tuttular Proektın ortakları Komrat “D. SAVASTİN” resimcilik şkolasının direktoru Sergey SAVASTİN hem Komrat regional muzeyin direktoru Vladislav MARİNOV.
KDU_prezentatiya (3)

Bundan karä kiyatlara kendi bakışlarını açıkladılar Dr. Konstantin TAUŞANCI, Dr. İvanna BANKOVA hem başkaları. Prezentaţiyada cuvap verildi o soruşlara da, angılarınnan meraklanardılar zalda bulunannar.

Prezentaţiyanın sonunda Akademik Todur ZANET baaşladı “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” bilim kiyatların 5 takımını Komrat Devlet Universitetın bibliotekasına hem bir takımını bu Universitetta masterat yapan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşına Kristiana HOLSAPPLEya.

Maasuz prezentaţiya için KDU bibliotekasının zaametçileri hazarladılar Akademik hem poet Todur ZANETin yaratmaklarını annadan büük bir kiyat sergisi.

Larisa ÇAKİR, KDU bibliotekasının direktoru

BİR CUVAP YAZIN