boeva_filioglu

12.03.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA ÖMÜRÜ, YAZICILAR BÖLÜMÜ, 737 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz literaturası taa iki kiyada zenginnedi

Pötr DRAGANOV adına Komrat regional bibliotekasında Baba Marta ayın 7-dä oldu prezentațiya iki avtorun Anna BOEVAnın hem Vasi FİLİOGLUnun kiyatlarına.

Anna BOEVA gagauz literaturasında eni bir ad hem okuycuların önünä sürdü ilk kiyadını –“Güllerim solmasɪn”.

Vasi FİLİOGLU sa tanıştırdı kendi son kiyadınnan – “Porezen, cümbüş, şaka hem nelärsa taa..”, ani adanmış avtorun 70 yaşına.

Prezentațiyada pay aldılar gagauz yazıcıları, bibliotekacılar, muzeycilär, gagauz dili üüredicileri.

Kiyatların çıkması için parayı Gagauziya İspolkomu verdi.

BİR CUVAP YAZIN