gagauz_mallari

06.02.2015, tarafından yazılı , EKONOMİKA BÖLÜMÜ, 1938 KERÄ BAKILMIŞ

“Gagauz Malları” mal nışanı için ödek alınacek

Gagauziyada “Gagauz Malları” mal nışanı hem onun kullanması için karar kabledildi. Bu nışanın proektını hem biçimini hazırladı Gagauziya ekonomika Upravleniyası.

Nicä açıkladı ekonomika Upravleniyasının başı Vitaliy KÜRKÇÜ, bıldır “Gagauz Malları” nışanı için sertifikat kabledildi. O üzerä bu mal nışanı oldu Gagauziyanın intelektual varlıı.

Bundan ötää Gagauziyada yapılan mallara lääzım olacek koyulsun bu nışan, damgalansın da var nicä. Ama Gagauziya bu iş için malların saabilerindän ödek alacek.

Nicä bildirdi Vitaliy KÜRKÇÜ, bu paralar kullanacek Gagauziyada biznesı ilerletmää deyni.

BİR CUVAP YAZIN