katalog_1

18.02.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, İNCÄZANAAT, KULTURA, RESİMCİLİK BÖLÜMÜ, 1150 KERÄ BAKILMIŞ

“Gagauz renkleri” diil salt gagauz renkleri

Üç afta geeri Komrat regional resim Galereyasında oldu Gagauziyadan hem Gagauziyadan olmayan 63 resimcinin “Gagauz renkleri” Katalogun prezentațiyası.
katalog_2

Bakmadaan ona anılmış mı diil mi resimci, Katalogta herkezinä, nicä var bir laf kardaş payı olarak, 2 sayfa ayırılmış.

Gözäl poligrafiya verer kolayını  annamaa neleri renklerlän hem çizilärlän savaşmışlar göstermää resimcilär, ani çalışêrlar  jivopis, grafika, skulptura hem dekor-uydurma incäzanaatında.
katalog_3

Saymadaan onu, ani elimizä geçän Katalogun 97-98, 102-103, 107-108 sayfaları bom-boş hem burada lääzım olması resimcilär için biz yok nicä bişey üürenelim, var nicä demää – Katlog gözäl olmuş! Kalan sözleri brakêrız resimcilerä kendilerinä, ani dooru, kantarlanmış hem candan gelän sözleri sölesinnär o şüpä altında bulunan yazılar için, ani yazılı burada.

Biz sa deeriz: Kutluca olsun!

Not. Sölener, ani bu katalog basılmış Türkiyedä, Ankaranın Keçiören primariyasının yardımınnan, ama kiyatta yok ne İSBN nomeri, ne tipografiyanın adı hem adresı, ne da kiyadın tirajı.

BİR CUVAP YAZIN