savastin_albom_kiyat_1

18.05.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 476 KERÄ BAKILMIŞ

“Gagauz resimcisi Dimitriy SAVASTİN” Albom-kiyadı tipara girer

Gagauziya Başkanın teklifinä görä Rusiyanın Sankt-Peterburg pravitelstvosu verdi para tiparlamaa deyni gagauzların geniyinin raametli resimcinin Dimitriy SAVASTİNın Albom-kiyadını – “Gagauz resimcisi Dimitriy SAVASTİN”, ani üç dildä hazırlandı: gagauzça, rusça hem angliyca.
savastin_albom_kiyat_2

Sankt-Peterburg pravitelstvosunun Basım hem mas-mediyaylan işlişkileri Komitetın başı Sergey SEREZLEV götürdü orada bulunan Gagauziya İspolkom predsedatelin yardımcısını Olesä TANASOGLUyu o tipografiyaya, neredä hazırlanêrlar tipalamaa “Gagauz resimcisi Dimitriy SAVASTİN” Albom-kiyadı da gösterdi ona kiyadın maketını hem denemä baskısını.

Sergey SEREZLEV açıkladı, ani Albom-kiyat üüsek kalitedä olsun deyni, oonnar durmamyca kontaktta bulunêrlar resimcinin oolunnan Sergey SAVASTİNnan.

Albom-kiyadında var 332 sayfa hem karar alındı onu basmaa kalın melovanıj kiyatta. Tirajı olacek 500 taanä.

BİR CUVAP YAZIN