doloy_İ_Vlah

06.07.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 565 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz Respublikasını kurucu veterannarı: «Долой И. ВЛАХ»

Çadırdan Gagauz Respublikasını kurucu veterannarı danıştılar Gagauziyanın herbir küüyündä hem kasabasında Gagauz Respublikasını kurucu veterannarı kaldırsınnar plakatları, neredä teklif etsinnär Gagauziya Başkanı hem Gagauziya İspolkomu işlerindän atılsınnar. Kendileri da artık bu akțiyayı başlattılar, çıkıp ortaya plakatlan «Долой И. ВЛАХ» (“İrina VLAHı erä!”)

Çadırdan Gagauz Respublikasını kurucu veterannarı sayêrlar, ani Gagauziya Başkanı İrina VLAH Avtonomiyaya yok eder da o üzerä lääzım başkannıktan atılsın.

Veterannar birisi, Mihail KIVIRCIK, bu akțiyanın başlatılmasının sebepini bölä açıkladı: «Видимо всему должен быть предел, сколько можно держать гагаузский народ за дураков. Если уже воруют открыто, о какой̆ нравственности можно говорить в этом Исполкоме. Мы выразили свою волю, и призываем всю Гагаузию выходить с плакатами и показывать наш протест этой лживой власти.

Вы посмотрите, что произошло с Гагаузией за последние 5 лет правления Ирины Влах: Гагаузия лишилась Налоговой инспекции, потеряла «Скорую помощь», Санэпидемстанцию, еще раньше лишилась Таможенной службы и других структур. Под угрозой ликвидации либо перевода под юрисдикцию других районов оказались и другие службы: Загсы, Станции защиты растений, МРЭО, Райсобесы. Причем, все решения принимались о выводе служб из Гагаузии на заседаниях Правительства, членом которого, независимо от политической погоды и политического расклада, является Глава Гагаузии Ирина Влах. Ни в одной стенограмме заседаний кабинета Министров нет ни одного выступления Ирины Влах против ликвидации тех или иных полномочий автономии.

Мы призываем ветеранов создания Гагаузии по всем городам и селам Автономии поднять плакаты с требованием отставки Исполнительного Комитета Гагаузии» (“Bezbelli herbir işin sonu var, nekadar var nicä gagauz halkını ahmak erinä tutmaa. Herliim açıktan hırsızlık yaparsalar, bu İspolkomda nesoy paklık için var nicä sölemää. Biz istediimizi açıkladık, da danışêrız bütün Gagauziyaya çıkmaa plakatlarlan da bu yalancı kuvedä protestımızı göstermää.

Başkan İrina VLAHın Başkannıında ne oldu Gagauziyaylan son 5 yılın içindä: Gagauziyadan aldılar Vergi toplayan inspekțiyayı, kaybettik “Hızlı yardımı”, Sanepidemstanțiyayı, taa ileri Tamojneyi hem başka strukturaları kaybettik. Yok edilmä kertiinä ya da başka rayonnara verilmä eşiinä etiştilär ZAGSlar, eşillikleri korumaa Stanțiyaları, MREO, Raysobeslar. Gagauziyadan bu slujbaları çıkarmaa deyni kararlar alındılar Pravitelstvonun toplantılarında, neredä, bakmadaan politika havasına hem politika durumuna, Gagauziya Başkanı İrina VLAH azadır. Ministerliklär  kabinetın toplantılarının hiç bir stenogramasında avtonomiyanın kuvetlerinin yok edilmesinä karşı İrina VLAHın hiç bir konuşması da yok.

Biz danışêrız Gagauziyanın herbir küüyündä hem kasabasında Gagauz Respublikasını kurucu veterannarı kaldırsınnar plakatları, neredä teklif etsinnär Gagauziya Başkanı hem Gagauziya İspolkomu işlerindän atılsınnar”), bildirer gagauzyeri.md saytı.

Patret: gagauzyeri.md

BİR CUVAP YAZIN