gagauz_Respublikasi_miting

19.08.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1156 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz Respublikasının 29-cu yıldönümü

1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da kendisinin Üstolan Syezdında gagauz halkı kurdu Gagauz Respublikasını. Büün o Büük günün 29 yılı tamamnanêr.

Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSAnın izininä görä Gagauz Respublikasının kurulmasının 29-cu yıldönümü 2019-cu yılın Harman ayın (avgust) 19-da bölä bakılacek:

Saat 10:00 – Komrat Kultura Binasının önündä duhovoy orkestranın konțertı başlayacek.

Saat 10:30 – Gagauziyanın öndercileri, GHT deputatları, musaafirlär hem hepsi isteyennär “Şan Aleya”sına çiçek koyaceklar.

Saat 11:15 – Komrat Kultura Binasında Gagauz Respublikasının 29-cu yıldönümünä adanmış yortulu toplantı başlayacek. Beklener, ani toplantıda Gagauziyanın herbir küüyündän hem kasabalarından delegațiyalar pay alaceklar.

Yortulu toplantının sonunda gösterilecek konțert.

BİR CUVAP YAZIN