30_çiçek_4_

22.08.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1534 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz Respublikasının 30-cu yıldönümü kutlamaları suluca hem cıbaca geçtilär

30 yıl geeri, 1990-cı yılın Orak ayın 22-dä gagauz halkı, Üstolan Kongresindä ilktän kabletti gagauzların devletlik simvollarını Gimnayı hem Bayraa, sora da, Harman ayın (avgust) 19-da Gagauz Respublikasının kurulmasını bütün dünneyä bildirdi. Da te, 2020-ci yılın Harman ayın (avgust) 19-da, Gagauziya kutladı Gagauz Respublikasının kurulma gününün 30-cu yıldönümü.

COVİDa kabaatı atarak, Gagauziya öndercileri Gagauz Respublikasının 30-cu yıldönümünün yortulu kutlamalarını pek suluca hem cıbaca yaptılar, esaba hiç almayarak o 180 bin insanı, ani ozaman devleti kurmaa deyni bire-bir kalkındıydı.

Kutlamanın temel olayı Komradta bulunan “San Aleya”sında oldu. Burayı Gagauziya Başkanı, İspolkom azaları, Gagauziya Halk Topluşu başı, GHT deputatları, Gagauz Respublikasının kurucu veterannarı hem cümnä insannar çiçek koydular. Bundan kaarä GHT Başı Vladimir KISA hem Gagauziya Başkanı İrina VLAH toplanannarın önündä kutlama nasaatlarını yaptılar.

Bundan sora hepsi yollandılar Gagauz Respublikasının ilk hem tek prezidentının raametli Stepan TOPALın muzey evinin ofițial açılışına. Evi, muzeyä çevirmäk için, Gagauziyanın İspolkomu, gagauzların parasınnan, satın aldı onu Canabisinin yakınnarından.

Gagauz Respublikasının kutlamasınnan ilgili kimi ıralar, kösteklerä bakmadaan, Gagauziya küülerindä da geçtilär.
topalin_evi

BİR CUVAP YAZIN