sarap_yortusu

06.11.2016, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1889 KERÄ BAKILMIŞ

Büün Komratta “Gagauz şarabın yortusu” geçer

Büün, Kasımın 6-da, Gagauziyanın başkasabasında “Gagauz şarabın yortusu” geçer.

“Gagauz şarabın yortusu” kutlama sırasında insannara deyni küülerin “aulları” hem Gagauziya Başkanın aulu kurulu. Orada var nicä gagauz şaraplarını hem gagauz imeklerini datmaa.

Yortunun zamanında en islä kaurma hem 13 nominaţiyada en islää şarapçılar ayırılacek.

“Gagauz şarabın yortusu” kutlaması yortulu konţertlän başarılacek. Konţerttä, Gagagauziya artistlerindän kaarä, pay alaceklar Moldova, Türkiye, Rusiya hem Tatarstan artistları da.

BİR CUVAP YAZIN