sarap_yortusu

06.11.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1434 KERÄ BAKILMIŞ

“Gagauz şarabın yortusu” uşaklarlan bilä

Kasımın 5-dä, Gagauziyanın başkasabasında, 10-cu kerä geçti “Gagauz şarabın yortusu”. Yortu pek şen, tantalalı hem pek çok uşakların katılmasınnan başladı. Bu yıl yortunun kutlaması tersinä çevirildi – sţenayı meydanın üülen tarafına kurdular, verip kolayını bütün meydanı hem aradakı paneer sokaanı “Gagauz şarabın yortusu” için kullanmaa.
sarap_yortusu (1)

Yortu açıldı meydandan sţena yanınadan Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Kişinevdan musaafirlär, Moldovada BMT ilerlemäk programaların (PROON) koordinatoru Dafina GERÇEVA, III-ci Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2017” investiţiya foruma katılannarın hem başka musaafirlerin örüyüşünnän.
sarap_yortusu (2)

Ev saabileri hem musaafirlär erlerinä erleşincä, onnarı gagauz oyununnan karşladı “Kadınca” ansambilisinin oyuncuları. Sora da Moldova Prezidentın orkestrası, “Gagauz şarabın yortusu” açarak, meydanda kendi ustalıını hem becerikliini gösterdi. Nedän sora da Gagauziyanın yaratmak kollektivlarından üzlärçä uşak “Sana Gagauziya” flash mob (angliycadan: birdän kalabalık) yaptı.
sarap_yortusu (3)

Bu artistika gösterilerindän sora “Gagauz şarabın yortusu”nda bulunannara sţenadan danıştılar Gagauziya Başkanı hem Gagauziya Halk Topluşu Başı, Türkiye Kişinev Büükelçisi, “Invest GAGAUZİYA-2017” investiţiya forumun kimi katılannarı hem başkaları.

Hep sţenadan insannara okundu Moldova Prezidentın İgor DODONun kutlama sözü.
sarap_yortusu (4)

“Gagauz şarabın yortusu”nun ofiţial açılışı başarıldı meydanda büük hem ortak bir “Kol kola” horusunnan.

Nedän sora musaafirlär konak oldular burada kurulan küülerin hem kasabaların, Gagauziya Başkanının hem Halk Topluşu Başın aullarına, nerdä dattılar gagauz şaraplarını hem imeklerini.

Yortunun bitkisindä çeşitli nominaţiyalarda en islää şarap için hem şarapçılara baaşışlar hem ödüllär verildi.

BİR CUVAP YAZIN