teatru_1

03.02.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, TEATRU BÖLÜMÜ, 718 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz teatrusu yaşayacek mı, yaşayamayacek mı?

Küçük ayın 1-dä Komrat Regional Galereyasında oldu bir tombarlak masa, neredä gagauz teatrusununu yaşamasınnan hem ilerlemesinnän ilgili soruşlar incelendi. Tombarlak masayı ortak hazırladılar Çadır Dionis TANASOGLU adına Gagauz Milli Teatrusu hem Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası.
teatru_2

Tombarlak masa başladı Çadır Dionis TANASOGLU adına Gagauz Milli Teatrusunun öndercisi Mihail KONSTANTİNOVun danışma sözünnän. Sora Gagauziyada 20 yıl içindä teatru yaşaması için bir doklad okudu Çadır Dionis TANASOGLU adına Gagauz Milli Teatrusunun baş rejisöru İlya HACI.

Nedän sora kendi bakışlarını hem fikirlerini teatrunun yaşaması için açıkladılar Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyasının geçici başı Marina SEMENOVA, Gagauziya İspolkom predsedatelin yardımcısı Olesä TANASOGLU, akademik, yazıcı hem dramaturg Todur ZANET, Gagauziya Halk Topluşun deputatları Ekaterina JEKOVA hem Nikolay İVANÇUK, Komrat Saveliy KÖSÄ muniţipiy teatrunun başı Denis PINTÄ, Komrat primarın yardımcısı Şerali TURGUNOV, Çadır Dionis TANASOGLU adına Gagauz Milli Teatrusunun artistkası Elena DANACI, Gagauziyanın yaratmak Evlerin temsilcileri.

Tombarlak masada konuşmaların özünü açıklamaa var nicä bir cümläylän: 20 yılın içindä gagauz teatrusunda problemaları diişmedilär. O problemalar bölä: hep yok para, hep etişmeer insannar, hep yok binalar, hep Gagauziya öndercileri hem deputatları spektaklilerä gelmeerlär, hep teatru hiç birisinin umurunda diil!
teatr_1

Onuştan Çadır Dionis TANASOGLU adına Gagauz Milli Teatrusunun öndercisi Mihail KONSTANTİNOV teklif etti “kurmaa bir çalışma grupası, ani hazırlayacek avtonomiyada teatru incäzanaatın ilerletmesinin programasını”.

Bununna hepsi kayıl oldu! Karar alındı: 3 günün içindä bu grupanın listesi hazırlanacek, da temelleştirmäk için İspolkoma verilecek.

Gagauziya İspolkom predsedatelin yardımcısı Olesä TANASOGLU kayıl oldu fikirlerin çoyunnan, ani sölendi masada, hem dedi, ani “problemalar sırasınca çözülsün lääzım”. Ama neylän onnar çözülecek Canabisi açıklamadı, zerä “para yok”!

Akademik, yazıcı hem dramaturg Todur ZANET bu problemaların çözülmä yolu için bölä dedi: “Gagauziya öndercileri lääzım kendilerinä deyni karar alsınnar: Lääzım mı onnara teatru, osa diil lääzım mı? Herliim lääzımsa yol bu:

1. Gagauziyada Teatruların yaşaması için DEVLET PROGRAMASI kurulêr.

2. Gagauziyanın bücetında teatrular için AYIRI statyada LÄÄZIMNI para ayırlêr.

3. Teatruya bina hem transport veriler.

Bundan sora var nicä teatru için lafetmää.

Örnek olarak: Tovarişç Stalin, bakmaadaan ona, ani para yoktu, hererdä teatru açı. O dedi. “Te burada teatru olacek!” Da – oldu!

Herliim Gagauziya öndercilerinä teatru lääzım diilsaydı, ozaman hepsi bu laflar, toplantılar hem konuşmalar boşuna!”

Gagauziya Halk Topluşun deputatı Ekaterina JEKOVA urguladı, ani “Büünkü gündä Gagauziyada teatruların durumu 20 yıl geeri kertiindä. Hep o problemalar var hem o problemalar çözülmeer. Bu uurda işleri diiştirmää lääzım.”.

Tombaralak masanın kararı belli oldu. Şidi top Gagauziya öndercilerindä. Sadä onnardan biter – Gagauz teatrusu yaşayacek mı, yaşayamayacek mı? Biz sa, olduu kadar savaşacez, ani bu iş “YAŞAYACEK” tarafına çekilsin.

Foto – gagauzmediya.md, anasozu.com

BİR CUVAP YAZIN