gagauz_yer'nde_kadin

16.05.2017, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM KİYATLARI, CÜMNE BÖLÜMÜ, 30401 KERÄ BAKILMIŞ

“Gagauz Yeri’nde kadın” kiyadı Ankarada çıktı

Ankarada gagauz karıları için “Gagauz Yeri’nde kadın” adlı bir bilim kiyadı tüparlandı, angısını hazırladı Dr. İrina İUSİUMBELİ.

Kiyatta, gagauzlarlan ilgili bilgilerdän sora (yaşadıı erlär, kökleri, istoriyası, dili hem başka), Moldova Respublikasında Gagauz Yeri avtonomiya bölgesinin sınırları içersindä gagauz karıların cümnesi hem aylä durumu istoriya tarafından açıklanêr, duumaktan ölümä kadar bütün adetlär hem sıralar annadılêr. Gagauz karısı halk bilgileri tarafından gösteriler. Onun din dä, yaşamada, politikada hem ekonomikada eri incelener. Gagauz karıların yaratıcı hem enilikçi olduklarını urgulamak için, onnarın çaldıkları türkülär da kiyatta er aldılar.

Bu kiyat hepsi okuyculara, gagauzları yakından tanımaa deyni, kolaylık verer hem, toplumdakı karılar rölü perspektivasından, Gagauzluklan kulturamızı açıklêêr.

Not. Dr. İrina İUSİUMBELİ duudu Kıpçak küüyündä hem bu kiyadı baaşladı kocasına Vasiliy İUSİUMBELİya. 

BİR CUVAP YAZIN