hakikatci

24.10.2017, tarafından yazılı , LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 624 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauzça eni kiyat çıktı

Canavar ayın (oktäbri) 17-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında oldu prezentaţiya “Hakikatçıların sesi” literatura kiyadına, angısına toplu Gagauziyadan 12 avtorun yaratmaları.

Kiyada girdi annatmalar, peetlär, aaraştırma yazıları, angıların taa ileri tiparlandı gazetada “Hakikatın sesi”.

Kiyadın redaktoru Viktor KOPUŞÇU. Sponsoru – Vitaliy KÜRKÇÜ.

Kiyadın tirajı – 200 taanä.

BİR CUVAP YAZIN