SARD

18.12.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1217 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziya artık halizdän bulgar Gagauziyası oldu. Hadiyin adını da diiştirelim…

Bukadar da azıtmak olmaz ki yada bulgarlar nezaman gagauz oldular?

2018-ci yılın Kasımın 11-dä, Komratta Gagauziyada çiftçilik hem küücülük ilerlemesinä yardım SARD programasının ofițial kapanışı yapıldı. Bu Programa bulgarların Taraklı rayonunda da işlemiş hem bulgarlıı gagauzların üztünä sızdırmış.

Neçin bölä sayêrım mı? Programanın gözäl hem faydalı olmasını hiç şüpeyä koymadaan, çok bir kütü hem bizi, gagauzları, gülmäk almalı işi sizin gözünüzü şindi açıklayacam.

Programanın “Gagauz korafları” reklama plakatında kimin patredi lääzım olsun? Dangalak olmayan insan belliki deyecek “Gagauz korafları sa, belliki gagauzların!” da yanılacek, zere plakatta bulgarların, taa doorusu bulgarkaların patredi koyulu. Bilersiniz mi neçin? Neçin zere panbulgarizma teoriyalarına görä gagauz milleti yok, ama var sade bulgarlar hem türkleşmiş bulgarlar. O türkleşmiş bulgarlar da bizmişik.

İlerdän bu teoriyayı onnar sade uzaktan ortaya çıkarardılar. Şindi sa, üzümüzä hem Gagauziyamıza tükürüp, artık Gagauziyamızın can merkezindä, Komratta da, bir amansız ortaya çıkardılar.

Şindi artık taa bir kerä annadık, ani Gagauziyada gagauzlara artık er kalmamış. Gagauz milli rubalarınnan giimni insan kalmamaış. Gagauziyanın üzü artık bulgarlar olmuş. Bu aslısı!

Hep diil lääzım kendilerimizi yapalım, ani bu bir yannışlıkmış. Bu işi maasuz hem bileräk yapılan bir iş olarak kablederim. Gagauzları küçültmäk hem onnarın yok etmesini olarak kablederim. Gagauziyamızın canına bir bıçak saplaması olarak kablederim. Belli, ani Gagauziya artık halizdän bulgar Gagauziyası oldu. Hadiyin adını da diiştirelim…

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauziya Millli Gimnanın avtoru

BİR CUVAP YAZIN