Gagauziya_1_gun

21.12.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 295 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziya avtonomiyasının 25-ci yıldönümünün 1-ci kutlama günü Kişinevda bakıldı

Gagauziya öndercileri bildirdilär, ani Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümünü pek önemni bir yortu. Onuştan, onu 3 gün bakaceklar – Kırım ayın (dekabri) 20-23 günnerindä.

Kırım ayın (dekabri) 20-dä, Kişinevun “Nikolay SULAK Milli Palatası”nda büük bir yortulu sıraylan Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yıldönümünün 1-ci kutlama günü bakıldı. Kutlama programasında vardı konțert, gagauz adetlerin hem giyimnerin tanıtması, resim sergisi, şarap ikramnarı.

Belliki, yortulu sıranın en büük olayı oldu Gagauziya ansamblilerin hem artistlerin konțerti. Konțerttä pay aldılar Semön POMETKO adına “Düz Ava” ansamblisi (önderci Tatyana ŞÇOGOLEVA) hem onun artistleri, Kongaz küüyün “Altın çöşmä” oyun ansamblisi (önderci Viktor GRADİNAR), “Drayv” vokal-instrumental ansamblisi, “TOZİ” hem “YASTİ” grupaları, türkücülär: İvan BABOV, Vitaliy VASİLİOGLU, Marina RADİŞ, Yuliya ARNAUT, Lüdmila TUKAN, Vitaliy MANJUL hem başkaları.

Konțert sırasında siiredicilerä selemnama laflarlan gagauzça, romınca hem rusça danıştı Gagauziya Başkanı İrina VLAH.

Sırada, Gagauziya hem Moldova öndercilerindän hem diplomatiya misiyaların temsilcilerindän kaarä, pay aldılar hepsi isteyennär, çünkü bu sıraya girmäk parasızdı.
Gagauziya_1_gun (2)
Gagauziya_1_gun (3)
Gagauziya_1_gun (4)
Gagauziya_1_gun (5)
Gagauziya_1_gun (6)
Gagauziya_1_gun (1)

BİR CUVAP YAZIN