3_gun (5)

24.12.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 149 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziya avtonomiyasının 25-ci yıldönümünün 3-cü kutlama günü genä Kişinevda bakıldı

Kırım ayın (dekabri) 23-dä Kişinevun “Dostluk sarayı”nda, Moldova Prezidentın İgor DODONun kanadı altında, Gagauziya avtonomiyasının 25-ci yıldönümünün 3-cü kutlama günü sırası yapıldı.

 

Kutlama sırasında pay aldılar Moldova Respublikasının büünkü öndercileri, ministrular hem avtonomiya kurulmak zamanından Moldova devlet adamnarı. Gagauziyadan bu sırada pay aldılar Gagauziyanın büünkü öndercileri hem herbir küüdän maasuz getirilän üüredicilär hem sıradan insannar.

Yortu başladı Moldova Prezidentın şan karaulun askerlerin Moldova Konstituțiyasını hem Gagauziyanın Temel Kanonunu getirilmesindän. Sora insannarın önündä söz tuttular Moldova Prezidentı İgor DODON, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Moldova Parlamentın spikerı Zinaida GREÇANAYA, Moldova Premyer-ministrusu İon KİKU, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA.

Kutlama sırasında Gagauziya Başkanı verdi Moldova Prezidentına İgor DODONa  “Gagauziya (Gagauz Yeri) Ordenı”nı.

Kutlama sırasında  “Dostluk sarayı”nda oldu bir büük konțert.
3_gun (1)
3_gun (3)
3_gun (4)

Patretlär: gagauzinfo.md

BİR CUVAP YAZIN