vlah-2

08.10.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 212 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziya Başkanı Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklaması için birkaç yazılı laf okudu

Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklanmasından 1,5 gün geçtiktän sora, açan Gagauziya hem Moldova bu korkuducu hem dooruluksuz iştän ayaa kalktı, son-sonunda Gagauziya Başkanı İrina VLAH ta, ona deyni kiminsa tarafından yazılı olan birkaç laf ekrandan okumaa deyni kuvet buldu.

Kendi sözünü Canambisi bölä başladı: “Bän danışêrım memleketin politikalı öndercilerinä. Bizi raatsız eder Aleksandr STOYANOGLUya karşı yapılan işlär. Taa doorusu bizi raatsız eder rejisörlanmış spektakli, neredä memleketin politikalı kuvedi savaştı zakonun saymasına simuşäțiya yapmaa. Nicä diktaturanın karışıklık vakıdında, birkaç saadın içindä peydalandı ceza işi hem nesoysa belgilär, ani ettilär yoklamaları yapmaa hem Baş prokuroru hem onu eşini tutuklamaa”.

Burada eridir urgulamaa, ani nicä açıkladı prokuratura Aleksandr STOYANOGLUnun eşi tutuklanmadı, ama neçin bunu Başkan bilmeer – Allaa biler!

Taa ötää İrina VLAH dedi: “Açıkçasına belli, ani devlet kuruluşları kendi işlerini yaptılar emirä görä, ama diil zakona görä. Taa da açıkçasına belli, Aleksandr STOYANOGLUyu korkutmak isteyişi. Maasuz bu üzerä dä ona hem onun karısına arestı kullandılar. Bu doorudan Aleksandr STOYANOGLUyu bir başkı hem onun aazını kapamak için bir denemä.

Eminim, Canabin Aleksandr STOYANOGLUnun memlekettän kaçmaa hem ceza işi aaraştırmalarından saklanmaa neeti yok. Tam tersinä, eminim, ani o hazır kendi kabaatsızlıını göstermää, ama onu istämeerlär kolvermää dooru daavaya…”

Taa ötää Gagauziya Başkanı başladı nasaat vermää Moldova öndercilerinä, ne yapmaa onunnan, ani Moldovada herbir işä paalar kalkêr da o öndercilär lääzım bu işleri çözsünnär.

Bundan sora da, Gagauziyanın insannarına danışarak, İrina VLAH dedi, ani “kimi politikacılar savaşêrlar Aleksandr STOYANOGLUnun dolayında durumu kendilerinin politika kazancına kullanmaa”, unudup açıklamaa, ani diil çoktan kendisi o politikacıların yanıydı hem, ani, o politikacılar onu Gagauziyada enidän kuvedä gitirdilär, ama Moldovada kuvet diiştiynän kendisi da sattı o politikacıları.

BİR CUVAP YAZIN