baskanin_kutlamasi

27.04.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 514 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziya Başkanın kutlaması

«ANA DİLİMİZ» YORTUSU KUTLUCA OLSUN 

Saygılı Gagauziyanın yaşayannarı!

Ay Boba Mihail Çakirin duuma günündä, çiçek ayın 27-dä, biz adetçä nışannêêrız «Ana dilimiz» yortusunu. Bu gün pek önemli nem büüklerä deyni, hem dä küçüklerä deyni. Hepsinä onnara, kimin kısmeti var gagauz dilindä konuşmaa.

Mihail Çakir pek çalıştı, ani gagauzlar başlasınnar kendi dilindä Allaha dua etmää. Çevirdi Bibliyayı gagauzçaya, çıkardı ilk gazetayı gagauz dilindä. Geçti yıllar, da gagauz dilin kendi grafikası peydalandı. Dilimiz zenginnedi şiirlärlän, annatmaklarlan, romannarnan, angılarını evlat boylarına baaşladılar anılmış yazıcılar.

Bizim büük borcumuz – korumaa hem zenginnetmää ana dilimizi. Kutlêêrım hepsi gagauzları «Ana dilimiz» yortusunnan. Yaşayalım hem yaşadalım gagauzluumuzu!
Gagauziya Başkanı
İrina VLAH

BİR CUVAP YAZIN