aaclik_irina_vlahın_sayti_

23.10.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 852 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziya Başkanından Aaçlık kurbannarı için bir çıt ta çıkmadı

Canavar ayın (oktäbri) 19-da Gagauziyada Aaçlık kurbannarı Anmak Günü bakıldı. Küülerdä, şkolalarda, muzeylerdä, bibliotekalarda, başka cümne kuruluşlarında o kara günnär için yaslı sıralar oldu.

“Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü”ndä büük yaslı sıra oldu Avdarma küüyün istoriya muzeyindä. Çeşmäküüyündä açıldı Aaçlık kurbannarını Anmak Memorialı. Küülerin çoyunda büük yaslı sıralar oldu, üürencilär üüredicilerinnän bilä açlıkta ölennerin toplu mezarlarına gittilär hem çiçek koydular.

Halk, büük acıylan hem sancıylan, andı kendi kurbannarını. Ama Gagauziya Başkanından İrina VLAHtan Aaçlık kurbannarı için bir çıt ta çıkmadı. Gagauz halkın aaçlık kurbannarı için ne bir acızgannık lafı, ne bir insan sözü Gagauziya Başkanı o günü, nicä da taa ileri, sölämedi. Mezarlaraa da bir çiçek koymadı. Saytları da sustu. Neçin acaba?

Bu raametlilär, bu kurbannar Gagauziya insanının diil mi?

O sa Gagauziya bu insannarın mı diil?

O sa başkan bu insannardan mı diil?

O sa acızgannık erinä, para beterinä, can taşa mı dönmüş?

Bir sürü soruş peydalanêr, angılarına bir cuvap uyêr: Belli ki, ölü cannar başkana para getirmäz, onuştan da onnar hiç onun umurunda da diil.

Yazık! Ayıp! Amansız!

Akademik Todur ZANET
aaclik_gagauziya_sayti_20_10-2020_

BİR CUVAP YAZIN