odul_yaamuru_1

19.02.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 605 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziya Başkanından ödüllär yaamuru

2021-ci yılın Küçük ayın (fevral) 18-dä Gagauziyada genä Gagauziya Başkanından ödüllär yaamuru yaadı. Gagauziyanın zaametçi insannarına  ordennar, kıymetli adları hem gramotalar verildi. Verilmä sırası Gagauziyanın Regiona resim Galereyasında oldu.

“Gagauziya (Gagauz Yeri)” ordenını kablettilär:

Konstantin Vasilyeviç KELEŞ, Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasının direktoru;

Konstantin İvanoviç KURDOGLU, üüredici, istoriyacı, yazıcı, jurnalist;

İlya İvanoviç STAMAT, Moldova Respublikasının içişleri organnarın veteranı.

“Mihail Çakir” ordenını kableti:

İvan Vasilyeviç LÜLENOV, Komrat muzıka şkolasının eski direktoru, pedagog.

“Gagauziyanın şannı vatandaşı” adını kablettilär:

Pötr Dimitrieviç TOPÇU, “Tomay Vineks” Akționer Birliin direktoru;

Pötr İlyiç BUZACI,  “Garant Auto” SA baş direktoru,

Georgiy Födoroviç SAMSİ, “Kongazçık” Akționer Birliin kır işleri brigadasının brigadirı;

Nikolay Georgieviç VELÇU, Valkaneş rayonun Ütülü küüyün çiftçilik çorbacılıın öndercisi.

“Gagauziyanın kıymetli pedagogu” adını kablettilär:

Anna Georgievna NÄGOVA, Komrat Devlet Universitetın juridika fakultetın özel hakkları dooruluun kafedrasının doțentı, istoriya bilgilerindä doktor;

Mariya Aleksandrovna YANİOGLU, Komrat Devlet Universitetın pedagogika hem psihologiya kafedrasının konferențiar universitarı, bilim doktoru.

“Gagauziyanın erindeki cümne öndercilii organnarının kıymetli zaametçisi” adını kabletti:

Marina İvanovna KROYTOR, Gagauziyanın kultura Upravleniyasının estrada hem konțert bölümünün başı:

“Gagauziyanın kıymetli mediţina zaametçisi” adını kablettilär:

Vera Kirilovna KALAK, Komrat saalık Merkezinin Cümne medițina hem sanitar gündüz staționarın başı, terapevt vraçı;

Svetlana Mihaylovna DULEVA, Gagauziyanın saalıı hem cümneyi koruma Upravleniyasının başı, Çadır kasabası;

Tatyana Vasilyevna VORNİKOVA, Çadır saalık Merkezinin Cümne medițina hem sanitar kuruluşunun analara hem uşaklar medițina yardımında baş spețialistı, pediatr vraçı;

Raisa Nikolaevna ŞLÄHTİȚKAYA, Çadır rayon bolnițasının Cümne medițina hem sanitar kuruluşun neanatolog vraçı;

Svetlana Födorovna GRADİNAR, Komrat İ. GÜRFİNKEL adına rayon bolnițasının Cümne medițina hem sanitar kuruluşunun duudurmak bölümün neanatolog vraçı;

Pavel İlyiç ÇERNEV, Valkaneş rayon bolnițasının Cümne medițina hem sanitar kuruluşun neanatolog vraçı.

“Gagauziyanın hakları korumaa organnarın kıymetli zaametçisi” adını kablettilär:

Nikolay Alekseeviç TOMAYLI, Komrat polițiya İnspektoratın başı, Gaguziya ATBsinin Polițiya Upravleniyası;

Nikolay Georgiyeviç BAYRAKTAR, Moldova Respublikasının içişleri organnarın veteranı;

Pötr Vasilyeviç DİMOV, Moldova Respublikasının içişleri organnarın veteranı;

Anjelika Dimitrievna MİHAYLESKU, Moldova Respublikasının içişleri ministerliin pensionerkası.

“Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi” adını kabletti:

Elena Vasiyevna DANACI, Çadır Dionis TANASOGLU adına gagauz milli teatrusunda aktrisı.

“Gagauziyanın çiftçilik çorbacılıı kıymetli zaametçisi” adını kablettilär:

Kozma Georgiyeviç BUBUYOK, Valkaneş “Ghevlandri” SRLnın öndercisi;

Anna Alekseevna FUÇİCI, Komrat rayonun Baş küüyü (Kirsova) “Ekinnik Yeri” SRLnın baş agronomu.

Gagauziya Başkanın hem Halk Topluşun Gramotasını kablettilär:

İvan Konstantinoviç TRANDAFİL, Gaguziya ATBsinin Kıpçak küüyünün Boris YANAKOGLU adına teoretik lițeyin fizkulturada üüredicisi;

Anna Födorovna MİNKU, Kongaz Süleyman DEMİREL adına moldo-türk teoretik liţeyin erinä getirmäk direktoru, informatikada üüredici;

Anatoliy Petroviç RUSULÄK, Rus Köselisi küüyün Grigoriy VİERU adına teoretik liţeyin direktoru, fizikada üüredici;

Anna Nikolaevna BOEVA, yazıcıyka;

Sergey Dimitrieviç KARAPİRÄ, Gaguziya ATBsinin Başkanının Duhovoy orkestrasının artistı.

Moldova Respublikası Prezidentın Gramotasını kablettilär:

Anna Harlampievna POMETKO, Gagauziyanın kultura Upravleniyasının incäzanaat, kultura hem istoriya bölümün başı;

Lüdmila Georgievna BABURİNA, Gagauziyanın saalıı hem cümneyi koruma Upravleniyasının medițina statitikasında hem amalizindä baş zaametçi;

Valentina Mihaylovna TERZİ, Valkaneş rayonun Administrațiyasının cümne koruma soruşlarında baş zaametçi;

Tatyana Konstantinovna BARBU, Gaguziya ATBsinin yustițiya Upravleniyasının daavacılık, natariusluk hem advakatura serviçindä baş zaametçi;

Mariya Dimitrievna MAVRODİ, Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyasının ekonomika soruşlarında hem administrativ-ekonomika statistikası serviçin başı.

Moldova Respublikası Prezidentın Gramotasını kablettilär:

Raisa Petrovna MİHNEVA, Gagauziyanın finans Upravleniyasının bücet sistemasının analizı hem otçotluu bölümün baş zaametçisi, buhgalter-finansist;

Pötr İvanoviç İAVANOV, Komrat rayonun Administrațiyasının erindeki cümne öndercilii organnarınnan çalışmada bölümün başı;

Tatyana Afanasyevna SPATARENKO, Gagauziyanın ekonomika ilerlemesindä hem turizma Upravleniyası başın yardımcısı;

Valentina Petrovna ARABACI, Gagauziyanın gençlär işlerindä hem sportta Upravleniyasında baş zaametçi;

Valentina Georgievna DERMENCİ, Devlet kanțeläriyasının Komrattakı Teretorial Bürosunda baş zaametçi;

Silviya Georgievna TOMAYLI, Gagauziyanın agroindustriya Upravleniyasının toprak fondu hem kadastra bölümün başı.

Moldova Respublikası üüredicilik, kultura hem aaraştırma ministerliin Gramotasını kablettilär:

Olga Mihaylovna KİRİȚA, Çadır Valentin MOŞKOV adına teoretik liţeyindä angliycada hem nemțeycedä üürediciyka;

Alla Petrovna SAMSİ, Çadır P. KAZMALI adına gimnaziyada himiyada hem biologiyada üürediciyka.
odul_yaamuru_2

Foto: gagauzinfo.md

BİR CUVAP YAZIN