ght_26.02.2021_1

26.02.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 224 KERÄ BAKILMIŞ

GAGAUZİYA BÜCETİ: GHT deputatları üstünä baskı hem cambazlık geçmedi

2021-ci yılın Küçük ayın (fevral) 26-da genä oldu Gagauziya Halk Topluşun sıradan dışarı toplantısı, neredä incelendi sade bir soruş – “Gagauziyanın 2021-ci yıla bücetı” için Gagauziya (Gagauz Yeri) Avtonom-teritorial Bölgesinin (ATB) Zakonun proektı.

Bakmadaan ona, ani Halk Topluşu bu yıl Büük ayın (yanvar) 26-da 21 oylan artık kablettiydi birirnci okumakta Gagauzianın 2021-ci yıla 1 miliard 6 milion 350 bin leylik defițitsız bücetını büün, GHTnın ekonomika politikası, investițiya çekmesi, bücet, para hem regionun ilerlemesindä Komisiyasının başı Födor YANİOGLU teklif etti enidän kabletmää bir şişirmä bücetı, neredä teklif ediler 1 miliard 149 milion 881 bin 400 leylik, maamilä surat, defițitsız bücet.

Ama bu kere dä Gagauziyaya Başkanın Gagauziyaya son uruşu geçmedi. Bakmadaan ona, ani İrina VLAHın taraftarları hem Gagauziyanını nestä deputatları türlü mındar laflarlan azarlardılar o deputatları, kim karşı koydu hem koyardı bu şişirmä bücetä, bu titsi baskı hem cambazlık geçmedi. Deputatlar bu kerä da kabletmedilär Gagauziyayı yok edän bücetı. Saa olsunnar.

Keleperi yutmadaan, Gagauziyanın şişirmä bücetä karşı ellerini kaaldırdılar halkımızın lafta diil, ama iştä haliz patriotları hem koruycuları: Sergey ÇERNEV (Valkaneş kasabası, 8-ci seçim bölümü [s/b]), Sergey ÇİMPOEŞ (Tomay küüyü, 35-ci s/b), Nikolay İVANÇUK (Çadır kasabası, 5-ci s/b), Ekaterina JEKOVA (Çeşmä küüyü, 16-ci s/b), Elena KARAMİT (Avdarma küüyü, 11-ci s/b), Georgiy LEYÇU (Çadır kasabası, 6-cı s/b),  Mihail MANOLOV (Kongaz küüyü, 27-ci s/b), İliya UZUN (Rus Köselisi küüyü, 33-ci s/b).

Gagauziya Başkanın kelepirini yuttular hem Gagauziya için zararcı olan bücet için oylarını verdilär: Petr ÇAVDAR (Svetloe küüyü, 34-cü s/b), Nikolay DRAGAN (Kıpçak küüyü, 30-cu s/b), Vitaliy DRAGOY (Komrat kasabası, 1-ci s/b), Pötr FAZLI (Valkaneş kasabası, 10-cu s/b); Ruslan GARBALI (Çadır kasabası, 7-ci s/b), Valentin GAYDARCI (Karbalı küüyü, 23-ci s/b), Grigoriy DÜLGER (Beşalma küüyü, 13-ci s/b), Grigoriy KADIN (Baurçu küüyü, 12-ci s/b), Vladimir KISSA (Bucak küüyü, 15-ci, s/b), Dimitriy MANASTIRLI (Kıpçak küüyü, 31-ci s/b), Nikolay ORMANCI (Kırlannar (Kotovskoe) küüyü, 32-ci s/b), Stepan SARİOGLU (Baş küüyü (Kirsovo), 26-cı s/b), Grigoriy UZUN (Valkaneş kasabası, 9-cu s/b), Födor YANİOGLU (Çok Maydan küüyü, 17-ci s/b), Sergey ZAHARİYA (Kongazçık küüyü, 29-cu s/b), Konstantin ZLATOV (Komrat kasabası, 2-ci s/b).

İkiliktä kaldı deputat Nikolay RAYA (Dizgincä küüyü, 18-ci s/b).

Bu büünkü toplantının sonuçları. Toplantıdan sora, annaşıldı, ani deputatlar genä danışma yapaceklar, ki Gagauziya Halk Topluşun sıradan dışarı toplantısı bir-iki aftadan sora genä olsun.

BİR CUVAP YAZIN