Gagauziya_8-1

17.12.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1704 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümünü 3 gün bakaceklar

Gagauziya öndercileri bildirdilär, ani Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümünü pek önemni bir yortu. Onuştan, onu 3 gün bakaceklar – Kırım ayın (dekabri) 20-23 günnerindä.

İlk günü, Kırım ayın (dekabri) 20-dä, Kişinevun “Nikolay SULAK Milli Palatası”nda Gagauziyayı tanıdan hem annadan bir kultura programası olacek, neredä, konțerttän kaarä, gagauz milli imeklerinnän, giyimnerinnän hem adetlerinnän tanışmak sıraları da olacek.

İkinci gün, Kırım ayın (dekabri) 22-dä, Komrat kultura Evindä Gagauziyanın büünkü hem eski öndercilerinnän, rayonnarın temsilcilerinnän bir yortulu toplantı olacek. Orada konțert gösterilecek, nedän sora da toplantılya katılannara konuşmak masasında imäk verilecek.

Üçüncü gün, Kırım ayın (dekabri) 23-dä, hep ölä bir yortulu toplantı hem konțert olacak Kişinevun “Respublika sarayı”nda.

Not. Bu günnerin arasında, Kırım ayın (dekabri) 22-dä, Komrat ATATÜRK bibliotekasında olacek Türkiye Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar Başkannıın (YTB) teklifinnän hem çalışmasınnan, Moldovada Türkiye Büükelçiliin yardımınnan hem “GAGAUZLUK” Cümne Birliin hazırlamasınnan Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümünä adanmış “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)” dokumental kiyadın prezentațiyası hem o kiyadın tematikasına görä “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümünä” hazırlanmış bir patret sergisi.

BİR CUVAP YAZIN