Cadir_hederlez

06.05.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 375 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziya “Hederlez” yortusunu bakêr

Hederlez ayın (may) 6-da Gagauzlar hem Gagauziya kutlêêr gagauzların en büük milli yortularından birisini – Hederlez yortusunu!

En büük kutlama sıraları geçecek Çadır kasabasında, neredä “Altın At” yarışmalarından kaarä, gagauz milli imeklerin sergisi olacek, konţertlär hem sport yarışmaları yapılacek.

Hederlez yortumuz kutluca olsun! Hepsimizä saalık, bereket, selemet hem uzun ömür!

BİR CUVAP YAZIN