kongaz_litey_albom (5)

06.02.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 458 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziya için dokumental kiyada hem sergiya Todur ZANET liţeyindä prezentațiya

2020-ci yılın Büük ayin (yanvar) ayın 31-dä, Gagauziyanın Kongaz küüyünün Todur ZANET teoretik liţeyindä oldu prezentațiya “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)” dokumental kiyadına hem o kiyada görä yapılan patret sergisinä, angıları maasuz hazırlandılar Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının 25-ci yıldönümünä.

Başta lițeyin direktoru Mariya Dimitrievna ÇEBANOVA olarak, prezentațiyayı hazırladılar hem ona katıldılar lițeyin zavuçları, tehpersonal, gagauz dilindä hem gagauz literaturasında, gagazların istoriyasında, adetlerindä hem sıralarında hem başlangıç klaslarda üüredicilär : Evgeniya İvanovna ARNAUT, Matröna Nikolaevna BARGAN, Anastasiya İliyiniçna ÇEBANOVA, Marina İvanovna ÇEBANOVA, Zinaida İliyiniçna BUZACI, Mariya İliyiniçna DUŞKOVA, Elena İordanovna DUŞKOVA, Praskovya Dimitrievna DOYKOVA, Agafya Vasiyevna GAYDARCI, Zinaida Filipovna NEYKOVÇENA, Sofya Vasilyevna PULUKÇU, Stefanida Georgievna RADOVA, Mariya Dimitrievna RATKOVA, Ekaterina Kirilovna SIPÇU, İvanna Stepanovna UZUN, Mariya Nikolaevna UZUN, Sofya Georgievna ZAHARİYA.

Üüredicilerdän kaarä prezentațiyada pay aldılar liţeyin 5-12 klaslarınadan üürencilär, Kongazın Nikolay ÇEBANOV hem Varvara TOPAL gimnziyalarından üüredicilär hem üürencilär.

Prezentațiyanın başında “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)” dokumental kiyadın avtoru akademik Todur ZANET annattı kiyadın hem serginin hazırlanması için, söleyip, ani kiyat yapıldı Türkiye Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar Başkannıın (YTB) teklifinnän hem çalışmasınnan, Moldovada Türkiye Büükelçiliin yardımınnan hem Gagauziyanın “GAGAUZLUK” Cümne Birliin zaametinnän. Sora Canabisi annattı kiyada girän materiallar için hem sergi plakatlarında gösterilän olaylar için nasaat etti. Sora da koyulan soruşlara cuvap verdi.

Bu büük hem gözäl sırada oldu kısa bir prezentațiya avtorun 2018-ci yılda çıkan “Todur ZANET. Seçmä yaratmalar. 60 yaşına” kiyadına da. Bu kiyattan iki peeti candan okudular büük klaslardan üürenciykalar Dorina DUŞKOVA hem Polina RUSU.

İkibuçuk saatlık buluşma başarıldı onunnan, ani kiyadın avtoru baaşladı “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)” dokumental kiyadı hem “Todur ZANET. Seçmä yaratmalar. 60 yaşına” kiatlarını herbir üürediciyä hem lițeyin biblioteksına.

İvanna UZUN, Todur Zanet teoretik liţeyin istoriyada üüredicisi

Not. “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)” 252 sayfalık kiyat hazırlandı 2 dildä: gagauzça hem angliyca. Angliycaya çevirdi genç hem talantlı yazıcı Tatyana DRAGNEVA. Kiyadın tirajı – 1000 taanä. Türkiye Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar Başkannıın teklifinä görä bu kiyat verilecek diil salt Gagauziyanın, ama Türkiyenin hem Moldovanın bibliotekalarına, üüredicilik hem kultura kuruluşlarına, yaratmak evlerinä.
kongaz_litey_albom (1)
kongaz_litey_albom (2)
kongaz_litey_albom (3)
kongaz_litey_albom (4)
kongaz_litey_albom (6)

BİR CUVAP YAZIN