uc_maymun

08.06.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 768 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziya koronavirustan yanêr, onnar sa sopalarını ütüleer

“Herliim biz kuvettä bulunnara yalan sölärsäk – bu kabaat. Ama kuvettä bulunnar bizä yalan sölärsä – bu politika” (William James MURRAY, amerikalı kino hem televideniye aktöru, komik, kinorejisör, sțenariycı hem prodüser).

2015-ci yılda Gagauziya Başkannarı seçimnerindä ozamankı kandidat İrina VLAH adadıydı: «Я даю обещание, что ни одна больница и школа в Гагаузии не будут закрыты» (bak: http://vlah.md/index.php?newsid=58), ama bu yalan çıktı, zerä Kirez ayın (iyün) 5-dä, artık Gagauziya Başkanı İrina VLAHın başkannıı altında geçän İspolkom toplantısında karar alındı Çeşmäküüyü gimnaziyasını kapamaa. Bu gimnaziyaynın üürencilerini küüdeki lițeyä geçirilerlär. Yol üstündä kalan üüredicilerä dä adêrlar iş bulmaa.

Bakmadaan ona, ani gimnaziya kapanmasın deyni onun kolektivı, gimnaziya üürencilerin anaları-bobaları yazılarlan hem imzalarlan danıştılar Gagauziya Başkanına hem Moldova Prezidentına, gimnaziyanın kapanması için karar alındı. Kiyatların adresatları da, ne suvan imişlär gibi, ne da suvana kokannar gibi, bu kiyatları hiç esaba almadılar, sansın onnar hiç yokmuş.

İspolkom toplantısında Gagauziya üüredicilik Upravleniyasının başı Natalya KRİSTEVA, bezbelli büünkü Gagauziya Başkanın adımnarını korumaa deyni, açıkladı, ani 2000-2010 yıllarında Gagauziyada 9 üüredicilik kuruluşuna reorganizațiya yapılmış. Beki da, ama ozamankı Gagauziya Başkannarı adamadıydılar şkolalrı kapamamaa hem tükürdüklerini yalamadıydılar.

Kuvettä bulunan GAGAUZ olmayannar GAGAUZLAA karşı işlerini pek islää bilerlär hem, hiç birindän diil saklı, ani onnar Gagauziyada son 5 yılda gagauzları yok etmektä hem onnarı bulgarlaşmakta, ruslaşmakta hem romunnaşmakta korkunç ölçüdä titsi işlär yapılêr: şkolaların gagauz direktorlarını yok ederlär, gagauz dilindä üüredicileri ezerlär, ada hem soya görä şkolaları bölerlär. Şindi da şkolaları kapamaa başladılar, sansın başka önemni işlär, ölä nicä Gagauziyamızı cızır-cızır yakan koronaviruslan düüşmäk, yok. Halizdän: Gagauziya koronavirustan yanêr, onnar sa sopalarını ütüleer!

GAGAUZLAR hem diil salt onnar bilerlär, ani üürenikilik olmazsa, uşaklarımız acemi kalarsa – hepsicii kuvettä bulunnanarın kulları olcez. Ama genä da, taa bir kerä, isteerim sölemää ne o üürenmiş olmak, açıklayarak sizä ne yazılı Üülen Afrika Respublikasının Stellenbos (Stellenbosch) Universitetının ana binasının girişindä:

Her angı bir milleti yok etmäk için diil lääzım atom bombası yada uzak radius urmalı raketaların kullanılması. Lääzım sadä düşürmää üüretmenin kalitesini hem brakmaa üürencilär ekzamennerdä aldatsınnar.

Bölä vraçların ellerindän pațientlar ölerlär.

Bölä injenerların ellerindän binalar yıkılêrlar.

Bölä ekonomistlerin hem buhgalterların ellerindän paralar kaybelerlär.

Bölä yuristların hem sudyaların ellerindä dooruluk kaybeler.

Üürediciliin batması – bu milletin batmasıdır”.

Kendimdän da eklecäm: kör kalmaa istärsanız – üürenmeyiniz; dilsiz kalmaa istärsanız – kuvet önündä bükülün; saar kalma istärsanız – yalannarı hem yalancılar inanın hem sesläyin.

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru

Patrettä: Yaponiyanın Nikko kasabasının Tosögu aydın erindeki “Üç maymun” barelyefı (kaynak: https://ru.wikipedia.org/)

BİR CUVAP YAZIN