baalar_1_

29.09.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 696 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziya öndercileri tarafından baa bozma sırası

Ceviz ayın (sentäbri) 18-dä, taman Gagauziya Halk Topluşu seçimnerinä karşı, Gagauziya öndercileri kurdular bir şennik sırası – Moldovada bulunan diplomatlarından, diplomatiya misiyaların hem halklararası kuruluşların temsilcilerindän baa bozma mecisi.

Bu sırada pay almaa deyni Gagauziyaya buyur edildilär hem geldilär Türkiye, Azerbaycan, Belarusiya, Çehiya, İtaliya, Kazahstan, Latviya, Litva, Rusiya, Slovakiya, Ukrayna büükelçileri, Bulgariya hem Tükiye başkonsulları, TİKA koordinatoru, CMI, BMT, FISM kuruluşların temsilcileri, bildirer gagauzinfo.md.

Gözäl gagauz kilimin üstündä kurulan kresloda oturarak (Canabisinin ayaa kırık olduu sebepinä), musaafirleri selämnadı Gagauziya Başkanı.

Baa bozma sırası bir şennik yortusu kalubunda yapıldı. Musaafirlär üzümneri toplarkana, onnara deyni gagauz artistleri hem çalgıcıları türlü havalar çaldılar hem şıra yapma beceriklii gösterdilär.

Sora da baa bozannara deyni gözäl hem zengin bir masa kuruldu da baa bozma sırası tatlı hem datlı gagauz milli imeklerinnän, gülgüllü şaraplan ilerledi.

Fotolar: gagauzinfo.md. hem facebook.com/kisinevbe/

baalar_2_
baalar_3_
baalar_4_
baalar_5_
baalar_6_

BİR CUVAP YAZIN