GRT_Anna

05.01.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2321 KERÄ BAKILMIŞ

“Gagauziya Radio Televizionu” Cümne kompaniyası 25 yaşında oldu

Kırım ayın (dekabri) 29-da “Gagauziya Radio Televizionu” Cümne kompaniyası kendisinin kurulma gününün 25-ci yıldönümünü kutladı. Kompaniya sayêr kendi duuma gününü 1989-cu yılın Kırım ayın (dekabri) 29-nu, açan efirä çıktı ilk programa, angısını hazırladı İlya ANASTASOV.
GRT_Basar

Kompaniyanın kurucusu İlya ANASTASOV annattı, ani o “Gagauz Halkı” akıntının toplantısında teklif etmiş kurmaa televideniyayı da, kayılıık kablettiynän, tutunmuş bu iştän. Canabisi urguladı, ani pek çok yardım etmiş ona ozamankı Komrat rayispolkomun başı Viktor VOLKOV.

GRTnın büünkü predsedateli Anna HARLAMENKO açıkladı, ani “ozamannar biz bişeycik bilmäzdik, ama televideniyanın kurucusunnan İlya ANASTASOVlan barabar işlärdik da, te büün, büük bir Cümne kompaniyasınadan büüdük”.

Maasuz kendi yıldönümü için GRT “Gagayziya TVsına 25 yıl” televideniye programaların konkursunu yaptı. Konkursta yardımcı oldu Moldovanın Televideniye hem Radio Koordinaţiya Soveti. Kutlama günü konkursun 16 nominaţiyasında 1-ci hem 2-ci erleri alannara ödüllär verildi (diploma, statuetka hem para). Ödülleri kablettilär:
GRT_Canan

GRTdan – Vitaliy Dimitrieviç GAYDARCI, Maya SADOVİÇ, Anna ALTIEVA, Anna MALAKE, Valentina KOROLÄK, Elena MOKANU, Natalya JELEZOVA, Svetlana DİMİTROGLU, Tatyana STAVİLOVA, Evgeniy MELNİK, Andrey NOVAK, Grigoriy STAVİLOV;

BasTVdan (Basarabka) – İnna GURKOVA, Aleksandra VOLNİŢKAYA, Lüdmila TOPAL hem Veronika BURŞOVA;

NTStan (Taraklı) – Lidiya PASLAR, İvan GARİZAN hem Olga OSTANEVA.

Ayırı ödüllär verildi telekanallara BasTV (Basarabka), MediaTV (Çimişli), NTS (Taraklı).

Hep o günü GRTnın redaktoruna Valentina KOROLÄKa verildi ad “Komrat kasabasının şannı vatandaşı”.

Bundan kaarä “Gagauziya Radio Televizionu” Cümne kompaniyasına yardımnar için hem işbirlii için GRT kendi Diplomalarını verdi zalda bulunan musaafirlerä, jurnalistlerä hem cümne insannarına.
GRT_Vitalik

O günü “Gagauziya Radio Televizionu” Cümne kompaniyasını yıldönümünän kutladılar: Türkiye Büükelçiliin 1-ci sekretari Başar BAŞOL , TİKA Kişinev koordinatoru Canan ALPASLAN, Gagauziya İspolkomun predsedatelin I-ci yardımcısı Valeriy YANİOGLU, Gagauziya Halk Topluşu başın yardımcısı Aleksandr TARNAVSKİY, Komrat sovetinin predsedateli Viktor VOLKOV, Komrat sovetinin predsedatel yardımcısı Vasiliy NEYKOVÇEN, Komrat klisesinin popazı Ay-Boba Födor, yazıcı hem poet Todur ZANET (“Ana Sözü” gazetasının hem “Gagauzluk” Cümne Birliin adından), “ATATÜRK” bibliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU, jurnalist hem redaktor Sergey SUDEV, Rusiya Büükelçiliin temsilcisi hem başka cümne insannarı, yazıcılar, işadamnarı.

Anaktar sözlär : , ,

BİR CUVAP YAZIN