avgust_toplantisi_1 (1)

22.08.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 722 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziya üüredicilerin sıradakı avgust Konferenţiyası oldu

Harman ayın (avgust) 21-dä Komratta oldu Gagauziya üüredicilerin sıradakı avgust Konferenţiyası, angısında pay aldılar 260 üüredici hem şkola direktorları.
avgust_toplantisi_1 (3)

Avgust Konferenţiyasını açtılar Gagauziyada “ANTEM” romın hem Gagauz dillerini paralel üürenilmesi proektına görä üürenän Gagauziyanın uşak başçalarının uşakları hem anaları. Onnar danıştılar Konferenţiyayaya katılannara gagauz, romın hem rus dillerindä.

Sora, Gagauziyanın Baş üüredicilik Upravleniyanın bir yıllık yaptıkları için nasaat etti onun başı Sofya Mihaylovna TORLAK.

Kutlama sözlerinnän hem Moldovaylan Gagauziyada üüredicilik durumuna kendi bakışlarının açıklamalarınnan konferenţiyacılara danıştılar Konferenţiyanın şannı musaafirleri Moldovanın kultura, aydınnatmak hem aaraştırma ministrusu Monika BABUK, Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH, Halk Topluşu Başın yardımcısı Alexandr TARNAVSKİY.
avgust_toplantisi_1

Kendi sözündä Monika BABUK urguladı, ani Canabisi “küü şkolasında istoriyayı üüredän SSRB kıymetli üürediciykasının kızı”, onuştan “büük sevinmeliklän görerim, nesoy adımnar yapılêrlar Gagauziyada gagauz dilin üürenmesindä. İsteerim sölemää, ani en yakın zamanda ministerliktä gagauz speţialistı eri için soruş çözülecek”.

Avgust Konferenţiyasında bildirildi, ani ona hazırlanmak çerçevedä, üüredicilik kuruluşların hem uşak başçaların direktorlarına hem onnarın yardımcılarına ustalık atelyeları hem konferenţiyalar yapıldı.

BİR CUVAP YAZIN