vaktina_

04.03.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 475 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziya vraçları Oxford/AstraZeneca vakținasından şüpeli

Geçän afta Moldovaya getirildi COVİD-19 karşı dünneyin en paalı Oxford/AstraZeneca vakținası, angısını 240 taanesi Gagauziyaya yollandı (120 doza Komrada, 80 – Çadıra,  40 – Valkaneşä). Baba Marta ayın 1-dän da Moldovada vakținațiya başladı.

Gagauziyadan vraçlar dedilär, ani bu vakținațiyı kendilerinä urdurmayaceklar. Bu iş belli oldu o kiyatlardan, ani Komrat hem Çadır rayon bolnițaların başları yolladılar Moldovanın cümne saalıı uurunda Milli Merkezinä. Bu kiyatlarda yazılı, ani bu bolnițaların personalı Oxford/AstraZeneca vakținasını kendilerinä urdurmaa istämeerlär.

Bölä bir haber sansın ortalık patlattı. Hemen belli oldu, kim Moldovada Oxford/AstraZeneca vakținasından faydalanêr hem yabancı devletlerä izmet eder. Belliki, bu kişilerin arasında var Moldovanın ESKİ premyer-mnistrusu İon STURZA hem şindi Romıniya Pravitelstvosunun devlet sekretari Anna GUȚU, angıları, Sovetlär Birlii daaldıyn, hepsini yapêrlar, ani Moldova gibi bir devlet olmasın hem kendilerinin bütün politika ömüründä insannarı biri birinä sokêrlar hem dolayı bulandırêrlar.

Kimi daada tutulma kişilär, ölä, nicä Moldovanın cümne saalıı uurunda menecement milli şkolasının Direktoru, dedilär, ani vakținadan inkär olmak bu “Karannık asirlik”.

Bu eriflerä deyni açıklêêrız: Gagauziyadan vraçların Oxford/AstraZeneca vakținasını kabletmemää – bu onnarın Konstituțiya hakkıdır.

Hem taa bir iş: Nicä açıkladı Çadır rayon bolnițasının başı Natalya POPAZOGLU, Gagauziyadan vraçlar vakțina kabletmää hazır, ama başka vakținaları – Pfizer yada Sputnik V vakținasını, angıları, onnara görä, taa saalıklı.
vaktina_kiyat_1
vaktina_kiyat_2

BİR CUVAP YAZIN