aaclik_kirimi

11.09.2019, tarafından yazılı , AAÇLIK, CÜMNE, İSTORİYA BÖLÜMÜ, 5248 KERÄ BAKILMIŞ

“Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” kurulması için soruş cümne incelemesinä çıkarılêr

Ceviz ayın (sentäbri) 13-dä saat 11:00 Gagauziya Halk Topluşun (GHT) toplantı salonunda olacek “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” kurulması için zakon inițiativasının cümne incelemesi. Bu zakon inițiativasının avtorları GHT deputatları Elena KARAMİT hem Ekaterina JEKOVA, angıları teklif ederlär, ani bu gün Canavar ayın (oktäbri) 19-da olsun.

Aklınıza getireriz, ani 2018-ci yılın Küçük ayın (fevral) 27-dä bu inițiativa Gagauziya Halk Topluşu deputatlarının önünä bir kerä çıkarıldı, ama ozaman onun için GHT toplantısında bulunan deputatların sade 13-çü kaldırdı ellerin, 8-zi karşı çıktı, 7-si da ikliktä kaldı.

Karşı gidän hem ikiliktä kalan deputatlar kendi kararlarını sebepini, maamilä surat, “Rusiyaya karşı gitmemäklän” hem “Rusiyaya kabaatı atmamak için” açıkladılar.

GHTya bu soruşun ilk kerä çıkarılmasından 1,5 yıl geçti. Şindi, genä kendi laflarımı tekrarlayak, bekleerim, ani gagauzların etindän hem sırtından kurulan Gagauziya Halk Topluşu deputatları bu soruş için olumnu Karar oy birliinnän kabledileceklär da son-sonunda Aaçlık Kurbannarın cannarı artlık raatlanacek.

Söz gelisi olarak yazêrım, ani Avdarma küüyün Soveti “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü”nü Canavar ayın (oktäbri) 19-da bakmaa deyni taa 2018-dä karar aldı hem avdarmalılar bakêrlar o günü, ne Rusiyayı kabaatlı bularak, ne da ona karşı gideräk.

Not. 1946 yılın güzü – 1947 yılın kışı hem ilkyazı yapılan aaçlıkta gagauzların 40-60% (küüdän-küüyä sayı diişer) aaçlıktan öldülär da kardaş mezarlara gömüldülär.

Akademik hem poet Todur ZANET
AACLIK
aaclik_tomay
AACLI

BİR CUVAP YAZIN