bucak_sesleri

09.07.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TÜRKÜCÜLÄR BÖLÜMÜ, 1246 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada geçecek “Bucak sesleri – 2018” konkursu

2018-ci yılın Orak ayın 11-12 günnerindä Gagauziyanın Kazayk hem Caltay küülerindä geçecek “Bucak sesleri – 2018” etnoestrada muzıkasının halklararası konkursun etapları.

Konkursta pay almaa deyni 10 erdän (Belorusiya, Bulgariya, Gagauziya (Moldova), Gruziya, Hakasiya (Rusiya), Makedoniya, Moldova, Polşa, Pridnestrovye (Moldova) hem Romıniya) türkücülär neetlerini bildirdilär. Gagauziyanın adından konkursta pay alacek türkücüyka Yuliya ARNAUT.

Konkursta pay alannar lääzım olacek çalsınnar ikişär türkü: birisi – kendi ana dilindä, birisi da – istediinä görä.

BİR CUVAP YAZIN