hederlez_2019-2

07.05.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TÜRKÜCÜLÄR BÖLÜMÜ, 287 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada “Hederlez” festivalin Gimnası var

Hederlez günündä açıklandı, ani Gagauziyada artık “Hederlez” yortusunun Gimnası var – türkü “Gagauziyada Hederlez”, angısını yazdılar poet Todur ZANET hem kompozitor İliya FİLEV.

2020-ci yılın Küçük ayın 2-dä Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası açıkladı bir yaratma Konkursu “Hederlez Gagauziyada” festivalin Gimnasına.

Hederlez günü Gagauziyanın radio hem televideniyası (GRT) gösterdi 7 saatlık bir yortulu konțert, angısı başladı ondan, ani açıklandı, ki Çiçek ayın (aprel) 28-dä “Hederlez Gagauziyada” festivalin Gimnasına yaratma Konkursu jürisi incelemiş orayı verilän 6 yaratmayı da karar almış, ani “Hederlez Gagauziyada” festivalin Gimnası olacek tükü “Gagauziyada Hederlez”, angısını yazdılar poet Todur ZANET hem kompozitor İliya FİLEV.

Hederlez yortusunun konțertı da açıldı bu gimnaylan, angısını çaldılar türkücülär Yuliya ARNAUT hem Sergey İVANOV.

Tiparlêêrız “Hederlez Gagauziyada” festivalin Gimnasının laflarını:

 

GAGAUZİYADA HADERLEZ 

Hederlez, Hederlez –
Gagauziyada Hederlez!

I.
Eveldän yaz başlardı ondan,
Koyunnar yollanardı kıra.
Git da gel, çorbacı, tarladan,
Ekinnär, bak, gözäl mi orda.

Ekindä tavşannar saklansın,
Hederlez bereket getirsin,
Atılsın feslendän o fallar,
Sevinsin kısmetä büük kızlar.

REFREN:
Gagauz yortusu Hederlez,
Sevindir hepsini hem bizi!
Ko olsun bereket hem kirez,
Buyursun yortuya herkesi!
Hederlez, Hederlez –
Gagauziyada Hederlez!

II.
Ay Georgiy günü – Hederlez,
Yaşamaa o verer büük havez!
Sallangaç gençleri sallasın,
Kantarda uşaklar çekilsin.

Horuya toplansın insannar.
Koşuya verilsin baaşışlar.
Kesilsin kurbannar – büük başlar,
Filcanda atlasın şaraplar.

REFREN.

Anaktar sözlär : , , , , , , ,

BİR CUVAP YAZIN