syeid_2

23.04.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 781 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada hepsi uurda deputatların rusça Syezdı

2018-ci yılın Küçük ayın (fevral) 27-dä, utanmadaan tükürüp Aaçlık Kurbannarın mezarlarına hem kemiklerinä hem da kabletmeyip “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anamak Günü” için kararı (bak: http://anasozu.com/aslisi-2017-ci-yilin-kucuk-ayin-fevral-27-da-istoriyamizin-taa-bit-kara-gunu/), Halk Topluşun deputatları Karar aldılar Gagauziyada hepsi uurda deputatların Syezdını yapmaa. Bu Syezd oldu 2018-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 21-dä.

Gagauziyada hepsi uurda deputatların Syezdın gündeliinä bir soruş koyuldu: «О реализации полномочий Гагаузии, регламентированных  законом Республики Молдова №344-XIII от 23 декабря 1994 года «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».

Syezdın sonunda, temel olarak, kabledildi ilerdän hazırlanan bir Karar proektı hem açıklandı, ani Kararı bütünü tiparlanacek sora, açan ona koyulacek nasaat edennerin teklifleri da.
Gagauziyada hepsi uurda deputatların rusça Syezdin Karar proekti.

BİR CUVAP YAZIN