invast_baskan

05.11.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, EKONOMİKA BÖLÜMÜ, 4821 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada investiţiya forumu geçti, Halk Topluşun Başına söz verilmedi

 

Kasımın (noyabri) 4-dä, Komrat Devlet Universitetın binasında geçti III-ci Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2017” investiţiya forumu. Foruma çaarıldılar hem katıldılar yaklaşık 10 (bıldır 20-ya yakın) devlettän delegaţiyalar hem işadamnarı: Türkiyedän, Rusiyadan, Ukraynadan, Belorusiyadan, Latviyadan hem başka erlerdän.

III-ci Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2017” investiţiya forumuda katılannara okundu Moldova Prezidentın İgor DODONun kutlama sözü.

Forumun plenar oturuşunda söz tuttular Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Moldovanın ekonomika ministrusu Oktavän KALMIK, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Evropa Birliin Moldovada Büükelçisi Peter MİHALKO hem başkaları.

Kendi sözündä Gagauziya Başkanı urguladı, ani bitki vakıtlar, SARD (küçük hem orta biznesa yardım) programasına görä, Gagauziyaya çok para geler Evropa Birliindän. Gagauziya unutmêêr Trükiyeylän hem Rusiya Federaţiyasınnan da işbirlii ilişkileri kurmaa.

Forumun plenar oturuşundan sora işbirlii hem iş neetleri için protokollar imzalandı. Onnarın arasında: Türkiye Respublikasının Edirne vaaliliynnän (guberniyası), Latviya Respublikasının Kurzem rayonunnan, Belorusiya Respublikasının Bobruysk kasabasınnan Komrat kasabası hem da Bıhovsk rayonunnan Çadır rayonu aralarında.

III-ci Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2017” investiţiya forumu ilerledi sekţiyalarda çalışmalarlan.

Forumda, Evropa Birliin «Мэры за экономический рост» programasında pay almaları için, Evropa Birliin Moldovada Büükelçisi Peter MİHALKO verdi Sertifikatları Avdarma, Kıpçak hem Komrat primarlarına.
invest_GHT

Not. “Invest GAGAUZİYA-2017” investiţiya forumu pek gözäl geçti, saymayarak onu, ani, kıskançlıktan mı osa başka iş beterinä mi, forumda katılannarı selemnemää deyni, neçin sa, söz verilmedi Gagauziyanın Halk Topluşun başına Vladimir KISSAya.

BİR CUVAP YAZIN