kasgarli_1

24.07.2015, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, SIRALARIMIZ BÖLÜMÜ, 1999 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasının ödülleri verildi

Bıldır Türk Avrasya Yazarlar Birlii öncülüündä, Eskişehir 2013 Türk Dünnäsı kultura Başkentin hem TÜRKSOYun işbirliinnän, Türk Respublikaların hem yazıcıları birliklerinnän hem literatura jurnallarınnan hem gazetalarınnan barabar yapılan III. Halklararası Kaşgarlı Mahmut proza Yarışması oldu. Gagauziyada bu yarışmayı “Ana Sözü” gazetası tertipledi.

Gagauziya etapı jürisinin kararına görä III-cü Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasının Gagauz bölümündä birinci er – verilmedi. İkinci eri kazandı Todur MARİNOGLU (annatma “Ömürboyunca umut”); üçüncü eri dä aldı Konstantin KURDOGLU (annatma “Bölünmüş düş”).

kasgarli_2

Orak ayın 22-dä Komrat ATATÜRK bibkiotekasında yarışmada pay alannarın kutlama sırası oldu. Kutlamada, yazıcılardan kaarä, pay aldılar gagauz kultura insannarı, bibliotekacılar, jurnalistlär.

Kutlama toplantısını açtı hem kutlama sözünü yaptı ATATÜRK bibliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU. Sora söz verildi III. Halklararası Kaşgarlı Mahmut proza Yarışmasının Gagauziya etapı jürisinin başına, yazıcıya Todur ZANETä.

Todur ZANET annattı salonda bulunan insannara bu yarışma için hem yarışmayı kuran kuruluşlar için. Söledi, ani yarışmayı hazırlayan komitetın başkanı, Avrasya Yazarlar Birliin başkanı, yazıcı Yakup ÖMEROĞLU, diplomalardan hem para baaşışlarından kaarä, kendi kutlama mesajını da gagauz yazıcılarına yolladı. Sora Canabisi, kısadan açıkladı Kaşgarlı MAHMUTun yaşamasını hem gösterdi bu büük adamın tarafından hazırlanan ilk türkçe kiyadı-sözlüü “Divanü Lugati’t-Türk”.

Gagauziya etapı jürisinin başı urguladı, ani ödül almayan yazıcılar, konkursa yollanan yaratmalarını, yarışma kalupların dışında tutmuşlar. Ölä Alla BÜÜKün yaratmaları pek meraklı, ama onnar yarışma kertiklrin 6-cı punktuna uymêêrlar. Tatyana DRAGNEVAnın yaratması sa yarışma kertiklrin 4-cü hem 6-cı punktlarına uymêêrlar.

Bundan kaarä Gagauziya jüri başı urguladı, ani kendisi, jürü azalarınnan bilä (Galina SİRKELİ, Komrat “Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecın gagauz dilindä üüredicisi hem Mariya ÇEBANOVA, gagauz dilindä üüredici, Kongaz), karar alınca, pek çok inceledilär yaratmaları da, son-sononda bu kararı aldılar. Pek islää, ani yazıcı konkursantlar da bu kararı dooru buldular.

Sora Gagauziya etapı jürisinin başı, Avrasya Yazarlar Birliin başkanı hem III. Halklararası Kaşgarlı Mahmut proza Yarışmasının komitetının başkanı Yakup ÖMEROĞLU adından hem kendsini adından Diplomaları hem para baaşışlarını Todur MARİNOGLUya hem Konstantin KURDOGLUya verdi.

kasgarli_3
Konkursun laureatları da kendi konuşmalarında, annattılar yaratmakları için, şükür ettilär organizatorlara bu konkurs için. Urguladılar, ani literatura konkursları lääzım Gagauziyada da yapılsınnnar, da, ozaman, literaturamızda eni talantlar hem eni yaratmaklar peydalanacek.

Vasilisa TANASOGLU, Komrat ATATÜRK bibliotekasının direktoru

BİR CUVAP YAZIN