miting_cadir

20.01.2014, tarafından yazılı , POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1424 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada konsultativ Referndum için mitinglar geçer

Göreräk, ani Gagauziyada Küçük ayın 2-dä olacek  konsultativ Referenduma karşı Moldova hem Romıniya tarafından büük baskılar olêr, insan mitinglara toplanmaa başladı.

KOMRAT. Büük ayın 18-dä ölä bir miting Komrat kasabasında hazırladılar “2014 yılın Küçük ayın 2-dä Referndum için” vatandaş İniţiativası insannarı. Mitingta pay aldı birkaç üz insan. Onnarın taa çoyu genç olannar. Mitingta nasaat ettilär Gagauziya Halk Topluşun deputatları, Moldova Parlamentın Komunistlär partiyasından hem Soţialistlär partiyasından deputatlar, “Pro-Evroaziya” intigraţiya merkezin hem “Gagauziyanın gençleri” cümne kuruluşun öndercileri,  Komşu Besarabka rayonundan insannar.

Mitingta nasaat edennär hepsi birebir söledilär, ani Moldovanın dış yolunu diiştirmää deyni Moldova öndercileri lääzımdı hepsi vatandaşlara sorsunnar hem bu işlän ilgili referendum yapsınnar.
miting_komr1

Mitingçilar arka oldular Gagauziyada Küçük ayın 2-dä zakonnu hem konsultativ Referenduma hem teklif ettilär hepsinä Gagauziya insannarına birleşip, cuvap etmää Küçük ayın 2-dä Referendumda koyulan soruşlara: “Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için” hem Tamojnä Birliinä girmää “Gagauziyada konsultatif Referendumu yapmak için”.

ÇADIR. Büük ayın 19-da hep bölä bir miting Çadır kasabasında geçti. Bu kerä mitinga birkaç bin insan toplandı. Mitingta pay aldılar Gagauziyanın Başkanı hem öndercileri, GHT hem Moldova Parlamentının deputatları, gagauz halkın aktivistleri hem komşu Taraklı jem Besarabka rayonnardan insannar.

Mitingta söz tutannar hepsicii karşı çıktılar ona, ani Moldova kuvetleri, kullanıp sudları, prokuraturayı hem poliţiyeyı, Refereduma hem Referendumu hazırlayannara büük baskı yapêrlar.
miting_komr1

Mitingta nasaat edennär urguladılar, ani Moldovanın iç işlerinä dayma karışêr Romıniyanın prezidentı, ama Moldova öndercilerin tarafından bu karışmaya bişey karşı koyulmêêr. Taa da beter, onnar hepsini yapêrlar, ani bu iki devlet birleşsin da Moldova kendi devletliini kaybetsin.

VALKANEŞ. Refernduma arka mitingı Valkaneştä Kasım ayın 21-dä geçti. Şindi,Büük ayın 21-dä, neettä var Valkaneş kasabasında da Referenduma arka mitingı yapmaa.

BİR CUVAP YAZIN