s_peterburg_komrat (3)

23.09.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 406 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada Sankt-Peterburg gumanitar misiyası

Ceviz ayın (sentäbri) 19-21 günneri arasında Moldovada olan II-ci moldo-rus ekonomika Forumu çerçevesindä Gagauziyaya geldi Sankt-Peterburg gumanitar misiyası.

Misiyanın programasına görä, Gagauziyaya geldilär Sankt-Peterburgtan politikacılar, doktorlar, kultura, üüredicilik hem sport zaametçileri. Bu delegațiyanın başında bulundu Sankt-Peterburg gubernatorunun danışmanı Sergey MOVÇAN.

Rusiyadan delegațiya buluştu Gagauziyanın öndercilerinnän hem pay aldı gumanitar misiyasının kimi sıralarında.

Gumanitar misiyası günnerindä Komratta Sankt-Peterburgtan “Kvintet çetıröh” ansamblisi bir konțert gösterdi, angısında pay aldı Marininskiy teatrunun solistı Leonid ZAHOJAEV.

Bundan kaarä gumanitar misiyasında teatruculara master-klaslar verildi hem doktorlara, halk ustalarına, boksörlara hem bibliotekacılara trening yapıldı.

Üüredicilik uurunda Sankt-Peterburgtan musaafirlerä Kıpçak küüyün lițeylerindä açık uroklar gösterildi hem bu lițeylär Sankt-Peterburg şkolalarınnan kardaşlık annaşmalarını imzaladılar.

Foto: gagauzinfo.md
s_peterburg_komrat (1)
s_peterburg_komrat (2)

BİR CUVAP YAZIN