represiyalar

07.07.2014, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1467 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada Sibirä kaldırannarı andılar

Çadırdakı “Dooruluk” cümne kuruluşun zaametinnän Orak ayın (iyül) 6-da Çadır kasabasında andılar onnarı, kimi sovet rejimın vakıdında Sibirä kaldırdılar hem GULAG lagerlerindä yok ettilär.

O günü çadırdakı “XX-ci üzyılın 40-50 yıllarında politikalı represiyaların kurbannarını anmak” taşın yanında toplandılar Gagauziyadan insannar, kimin yakınnarı o titsi yıllarda rejimın kaya taşlarının arasına kaldı. Popazlar slujba yaptılar. İnsannar tutuşturdular mumnarı, anmak taşına çiçek koydular hem, kısa bir mitingta, annattılar o unudulmaz yıllar için hem aar sünmäz acılar için.

Not. Sayılêr, ani bütün Gagauziyadan politikalı represiyaların altına düştü 4 binä yakın insan (haliz insan sayısı büünkü gündä da diil belli).

Foto – gazetamızın arhivından.

BİR CUVAP YAZIN