cadır_anmak_sirası (5)

16.07.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 612 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada Türkiyenin “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” bakıldı

2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi olan Türkiyedä devlet devrimi denemesinä karşı koyan kahramannarın öldürülmesinin hem yaralanmasının acısını Türk halkınnan paylaşarak, 2018-ci yılın Orak ayın 15-dä, Çadır kasabasının primariyasının kararınnan hem TİKA yardımınnan Çadırın “İzmit kardaşlık parkında” anma taşı koyuldu.

Bu yıl da, Orak ayın 16-da, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) tarafından granitlän hem çimennän donadıldımış bu anmak taşın yanında hepsi 251 raametli kahramanı hem 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi olayları anmak için hem Türkiye Respublikasında bakılan “Demokratiya hem Milli Birlik Günü”nü yortusunun üçüncü kutlamalamak için bir sıra yapıldı.

Bu önemni sırada pay aldılar Türkiye Respublikası Kişinev Büükelçisinin Gürol SÖKMENSÜER, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Gagauziyanın eni seçilän Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA hem GHT deputatları, Çadır primarı, gagauz kultura hem bilim adamnarı, türk vatandaşları, Kongaz Süleyman DEMİREL teoretik liţeyin üürencileri hem üüredicileri, çadırlılar.

Gagauziyada bu saygılı anma sırası başladı susmak minudundan hem Moldovanın, Türkiyenin hem Gagauziyanın gimnalarından hem da kahramannarın anmak taşına çiçek koyulmasından.

Sora Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER annattı o olaylar için, ani oldu üç yıl geeri, açan FETÖ teroristlerin tarafından devlet devrimi denemesi yapıldı hem nicä ona karşı bütün Türkiye halkı, birleşip, kalktı. Canabisi acıylan söledi, ani o gecä demokratiyayı korumak için, Çadır anma taşında adları yazılı olan, 251 türk vatandaşı kendi cannarını kurban verdi. Onuştan da Türkiye bu gündä “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” yortusunu bakêr.

Bundan sora söz alan Gagauziyanın eni seçilän Başkanı İrina VLAH urguladı, ani Gagauziya halkı candan acıyardı o olaylar için, ani ozaman olardılar Türkiyedä.

Anma sırasının sonunda kısa bir kultura programasını gösterdilär Kongaz Süleyman DEMİREL teoretik liţeyin üürencileri, angıları okudular şiirleri hem çaldılar “Osman Paşa” hem da “Herbir şehitin bir türküsü var” türkülerini.

Gagauziya insannarına verildi kolayı tanışsınnar bir foto sergisinnenä, ani annadardı üç yıl geeri olan o tragediyalı saatları.
cadır_anmak_sirası (4)
cadır_anmak_sirası (1)
cadır_anmak_sirası (3)
cadır_anmak_sirası (6)
cadır_anmak_sirası (7)
cadır_anmak_sirası (8)
cadır_anmak_sirası (9)
cadır_anmak_sirası (2)

BİR CUVAP YAZIN