Büükelçi Mehmet Selim KARTALa - 55!

23.12.2014, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1328 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyanın 20-ci yıldönümününnän T.C. Kişinev Büükelçisinin kutlaması

Kan kardaşımız Gagauzların (Gökoğuzların) avtonomiyalarını kazanmalarının 20-ci Yıldönümünü kutlamalarından büük kanaatlık duyêrım. Türkiyenin hem özelliklän Dokuzuncu Prezidentımız Sayın Süleyman DEMİRELin da katkılarınnan barışçı bir biçimdä kazanılan Avtonomiya Statusu, halklararası alanda önemni bir örnek gösterer. Suuk cengin sona gelmesi hem Sovetlär Birliinin daalması sorasında Balkannarda hem Kavkazlarda yaşanan etnik çatışmalar büük acılara sebep oldu. Ama, Gagauz (Gökoğuz) kardaşlarımızın hem Moldova pravitelstvosunun annaşmak yolunnan Gagauz Avtonomiyası barışçı bir biçimdä ortaya geldi.

Bu avtonomiyanın korunması, geliştirilmesi hem barış içindä ekonomika kalkınmanın sürdürülmesi, Türkiye tarafından öncelikli uur olarak görünmektädir. Devletimizlän, kulturalı, etnik hem istoriyalı baaları bulunan Gagauzların, büünkü günnü, demokratiyalı, insan haklarına saygılı, Moldovanın bir parçası olarak, kultura kimniklerini da korumak durumunnan, hızlan gelişmeleri en önemni uurumuzdur.

Bu çerçevedä, hem Moldova pravitelstvosuna hem da Gagauz kardaşlarımıza önemni sorumnuluklar düşmektädir. Avtonomiya Statusunun tam olarak uygulanması, Gagauz dilinin korunması hem geliştirilmesi için lääzımnı önnerin alınması, Gagauz kardaşlarımızın Moldovanın politika, ekonomika hem kultura ömüründä taa geniş biçimdä er almaları büük önem taşımaktadır. Türkiye, başta Büükelçiliimiz hem TİKA Temsilciliimiz olmak üzerä, bütün kurum hem kuruluşlarınnan bu doorultudakı kuvetlän yardım vermää hazırdır.

Bu üzerä bütün Gagauz kardaşlarımızı Avtonomiyalarının 20-ci Yılı oluşunnan eniden kutlêêrım, barış, raatlık hem varlık içindä taa çok 20 yıllar dilerim.

Mehmet Selim KARTAL, T.C. Kişinev Büükelçisi

BİR CUVAP YAZIN