halk_toplusu_basi_kutlamasi

27.04.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 499 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyanın Halk Topluşu Başın kutlaması

Saygılı gagauzlar!

Gagauziyanın Halk Topluşu adından kutlêêlriz sizi bu pek büük hem paalı yortuylan. 61 yıl geeri dilimizin hem yazımızın ömüründä eni bir temel atıldı. O verdi kolayını açmaa eni yolları dilimizin, kulturamızın hem insannıımızın uurunda. Bu temellän gagauz literaturası eni yazılarlan girdi herbir gagauz evinä hem açtı dilimizi hem literatura zenginniimizi bütün dünneyä.

Gagauz dili başladı ötmää radio hem televideniya kolverimnerindä, çeşitli sıralarda, erleşti uşak başçaların hem şkolaların programalarına, ofiţial uurunda kullanmaya hak kazandı.

Gelecektä dä bizi taa çok işlär bekleer, deyni gagauz dili taa üüsek uura kalkınsın, herbir uurda kullanmak sferasını genişletsin.

Gagauz dilinin er üzerindä var olması – halkımızın da bu dünnedä var olması.

Gagauz yazıcısı, poet T. Zanet yazêr: “Bir halk var ozaman, açan var, yaşêêr hem ilerleer onun ana dili. Dili kaybettiynän, o çorlan gibi ordan-orêy yuvarlanêr, er üzündän heptän kayıp olunca!”

Dilimizin, halkımızın gelecää bizim ellerimizdä! Koruyalım hem yaşadalım ana dilimizi! Koruyalım hem yaşadalım halkımızı!

Bu bizim dedelerimizin önündä, bizim gelän evlat boylarımızın önündä en büük borcumuz!

Gagauziyanın Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA

BİR CUVAP YAZIN