baskan_bayraklar

22.10.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1116 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyanın ilerlemesindä regional Soveti kuruldu

Geçennerdä Gagauziyanın ilerlemesindä regional Soveti kuruldu hem o Sovet Canavar ayın (oktäbri) 16-da ilk toplantısını yaptı. Zakona görä Soveta 8 kişi girdi: 4 devletin erindeki kuvetlerindän, 4 ta biznes hem cümne kuruluşlarından.

Devlet tarafından Soveta girdilär: Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH (Sovetin predsedateli), Gagauziya İspolkom predsedatelin birinci yardımcısı Vadim ÇEBAN, Beşgöz küüyün primarı Nikolay GOTİŞAN (Sovetin predsedatel yardımcısı) hem Gagauziyanın ekonomika ilerlemesi Upravleniyanın başı Mariya BORDENÜK.

Biznes hem cümne kuruluşlarından Soveta girdilär: işadamnarı Ekaterina NOVAÇLI, Nikolay İVANÇOGLU, Mariya AKBAŞ hem “Gagauziya gençlerin regional Sovetin” cümne kuruluşun predsedateli Anatoliy MAVRODİ.

BİR CUVAP YAZIN