noutbuklar

13.09.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1048 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyanın şkolalarına 75 noutbuk verildi

2021-2022 üürenmäk yılın başında Moldovada bulunan Birleşmiş Milletlär Kuruluşu ilerlemä Programası (BMKİP) tarafından Gagauziyanın 25 şkolasına toplama 75 noutbuk verildi. Bu iş yapıldı Moldova üüredicilik ministerliinän hem Gagauziya İspolkomunnan barabar.

Nicä annaşıldı bu kompyuteların 55-şi bulunacek şkolaların bibliotekalarında, neredän, online uroklara katılmak için, onnarı üürencilär ödünç alabileceklär.

Bundan karä şkolalara interaktiv tablalar hem proektorlar baaşlanacek, ne verecek kolayını üüredilär uroklarda dijital tehnologiyalarını kullansınnar.

2021-ci yılda BMKİPın bu uurda proektına 200000 dolar para harcanacek.

BMKİPın hem Tekwill yardımınnan, 2019-cu yılda Simpals kompaniyası Moldovadan üürencilär (I-XII klslar) içinelektron üüretmedä bir platforma kurdu. Pandemiya zamanında bu platforma yardımcı oldu üürencilerä online uroklarına distanțiyadan katılmaa.

2021-ci yılın Çiçek ayından beeri bu platforma enilendi, taa iki funkțiyayı içinä alıp: statistika hem ev işlerin kontrolü.

2021-ci yılın Ceviz ayın 3-nä görä bu platformaya Gagauziyanın 45 şkolası hem 23226 kullanıcı baalandı.

BİR CUVAP YAZIN