temel_kanon_1

15.05.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 151 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyanın Temel Kanonu 21 yıl geeri kabledildi

1998-ci yılın Hederlez ayın 21-dä Gagauziya Halk Topluşu kabletti “Gagauziya (Gagauz Yeri) Temel Kanonu”nu, angısının kararını ozamankı Gagauziyanın Başkanı imzaladı 1998-ci yılın Kirez ayın 6-da.

Bu önemni dataylan ilgili Hederlez ayın 14-dä Komratta oldu bir tombarlak masa, angısında taa çoyu pay alannarı büünkü soțialistlär partiyasının azalarıydı yada o partiyaya izmet edennärdi. Buna diil lääzım şaşmaa, zerä tombarlak masa hazırlandı «Единая Гагаузия» cümne akıntısı tarafından, Moldova parlamentın soțialistlär partiyasından  deputatın Födor GAGAUZun teklifinä hem yardımnarına görä.

Nicä da olsa, tombarlak masada dooru urgulandı, ani “Gagauziya (Gagauz Yeri) Temel Kanonu” – bu regional bir Konstituțiya, ani temelleştirdi gagauzların avtonomiyasını. Bu Temel Kanonu verdi kolayını doorudan bölmää merkez hem regional kuvetlerin arasında zaamet üklerini.

Tombarlak masa çerçevesindä “Gagauziya (Gagauz Yeri) Temel Kanonu” kabledilmesi için kendi bakışlarını açıkladılar Vasiliy ARNAUT, İvan BURGUCU, Födor GAGAUZ, Mihail KENDİGELÄN, Pötr PAŞALI, Stepan PİRON, Grigoriy RADOV, Anatoliy TOLMAÇ, İvan TOPAL hem başka insannar.

BİR CUVAP YAZIN