robot_1

15.02.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 537 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyanın üç lițeyi Robototehnika “Roboclub” proektını kazandılar

Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası bildirdi, ani Moldovada robototehnikayı üürenmäk Milli programasının “Roboclub” proektını Gagauziyanın üç lițeyi kazandı.

Nicä urguladı Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası bu proekt çerçevesindä bütün Moldovada 45 üüredicilik kuruluşu ayırıldı, angılarına LEGO WeDo 2.0 yada LEGO MINDSTORMS EV3 robototehnika komplektları verilecek.

Üçär LEGO MINDSTORMS EV3 komplektı kabledeceklär Kongazın Todur ZANET lițeyi hem Çadırın 2-ci hem da Mihail GUBOGLU lițeyleri.

Bu komplektların gelmesi verecek kolayının bu üüredicilik kuruluşlarında robototehnika derneklerini açmaa hem informatika uroklarında eni tehnologiyaları kullanmaa.

“Roboclub” robototehnikayı üürenmäk Milli programası Moldovada 2014-cü yıldan beeri var. O USAID, Şivețiya pravitelstvosu hem “UK aid” para yardımnarınnan yapılêr. Moldova tarafından bu proektın ortakları Moldova Respublikasının üüredicilik, kultura hem aaraştırmak ministerlii hem da İnformațiyalı tehnologiyaları hem baalantı uurunda kompaniyaların Milli Asoțiațiyası (ATIC).

BİR CUVAP YAZIN