Ay_boba_Ioan_hem_Todur_Zanet_1

30.01.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1363 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauzlar Elazığı unutmadı: “Bu kahır diil pak onnarın, ama hepsi bütün dünneyin”

Elazığda olan büük er tepremesindä Türkiyemiz 41 insanını kaybetti, 1607 kişi da yaralandı. Tepremdä Elazığda bir kabaatsız ölennerin cannarı için hem yaralıların alışması için Gagauz milli marşın avtoru, yazıcı hem akademik Todur ZANET Gagauziya kliselerindä dualar olsun deyni teklif etti.

İlkin Elazığda hem hepsi tepremnerdä bir kabaatsız ölennär için kendi duasını söledi Komratta bulunan Gagauziyanın “Panaiyanın İver ikonasının karı manastırı”nın kurucusu Shieromonah Ioann (Peyoglu):

“Bu kahır diil pak onnarın, ama hepsi bütün dünneyin. Diil pak Musulman insanın, ama Hristiannarın da. Bizdä Allaa üüreder, ölä söler, ani hepsi için lääzım dua etmää, ani dübüdüz dünneydä olmasın bölä kahırlar, bölä nevoyalar, ani insan kalêr dışarda. Öleer. Bu – büük bir zarar. Biz dua ederiz Allaha, ani Allaa braamasın kimseyi, zerem hepsimiz Allahın altında gezeriz. Hepsini lääzım düşünmää, dübüdüz dünnää için. Allaa bizi üüreder, ani biz hepsi insannar için dua yapalım. Da dua ederiz, ani Allaa braamasın o insannarı, ani kahırda hem nevoyada bulunêrlar. Amin!

“Ana Sözü” gazetanın redaktoru akademik Todur ZANET açıkladı:

“2014-cü yılda TİKAnın yardımınnan Elaziğ kasabasında katıldım “22. Hazar Şiir Avşamnarı”na da gördüm hem duydum buradakı insannarın can açıklıını, musaafirleri açık üreklän hem sıcaklıklan karşılamalarını, gagauzçaya yakın lafetmelerini. Şindi pek gücenikim, ani bu büük er tepremesi belası elaziğlıların başına geldi. Düşündüm, ani nicä düşer bir insana hem hristiana bu belada ölennerin cannarı için klisedä bir dua yapmaa hem onnarın kolivalarını kaldırmaa”.

Todur ZANET bildirdi, ani hepsi kim isteer Elaziğda kabaatsız ölenneri anmaa gelsinnär umaaya, 31.01.2020 günü, sabaalen Komradın İoan Vatizedici klisesinä, neredä Büük Lüturgiyada o cannar anılaceklar hem onnarın kolivası kaldırılacek.

PATRETTÄ: Shieromonah Ioann hem Akademik Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN